Mat er stadig mer populært som reiseminner. Nofima hjelper sjømatnæringen med å utvikle suvenirer som går rett hjem hos turistene.
Mat er stadig mer populært som reiseminner. Nofima hjelper sjømatnæringen med å utvikle suvenirer som går rett hjem hos turistene. Foto: Bjørn Tore Forberg/Nofima

Produktkonsepter og produkttesting

Hva er det som får forbrukere til å velge sjømat? Spørsmålet er sentralt når nye produkter eller markeder skal utvikles. Våre forskere finner svar på dette og andre spørsmål relatert til produkt- og markedsutvikling.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Heide
Morten Heide

Forsker
Tlf.: +47 908 49 530
morten.heide@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Kompetanse på utvikling av produktkonsept
  • Kompetanse på produkttesting i markedene
  • Vurdering av konsepter og produkter hos ulike kundesegment
  • Markedskunnskap
  • Metodekunnskap
  • Bransjestrategi
  • Inngangsstrategier
  • Forbrukerforskning
  • Studier av industriell kjøpsadferd

Vi hjelper bedrifter med å finne ut hvilke ønsker og preferanser kjøperne har. Basert på dette utvikler vi nye produktkonsepter sammen med industrien og tester hvordan de mottas i markedet, blant både forbrukere, industrielle kunder og restauranter. Denne kunnskapen gir bedriftene grunnlag til å videreutvikle konseptene til ferdige produkter. Forskningen bidrar også til å avdekke nye markeder.

Helhetlig vurdering av produkter

Hvordan forbrukere og kunder oppfatter sjømatprodukter avhenger ikke bare av smaken. En hel rekke faktorer spiller inn, som for eksempel opprinnelse, distribusjon, tilgjengelighet, design på emballasje, informasjon om produktet, bekvemmelighet og bærekraft.

For å lykkes i dagens matvaremarked kreves en helhetlig forståelse av hva markedet etterspør. Vi bruker ulike metoder for å evaluere produkter og konsepter og slik finne ut hva markedet opplever som viktig for det enkelte produkt. Denne kunnskapen kan anvendes til å optimalisere produktene i tråd med hva markedet vil ha, noe som øker sjansen for å lykkes. I dette arbeidet kan vi også hente inn ekspertise fra Nofimas andre fagfelt innen prosess, teknologi og råvarekunnskap.

Forbrukerforskning kan identifisere behovene til spesifikke forbrukergrupper, og slik øke suksessraten til produktkonsepter. Slik segmentering kan for eksempel gjøres på grunnlag av aldersgrupper (barn, ungdom, eldre), livsstil eller holdninger.

Produkttesting

Nofima har også lang erfaring med en rekke ulike metoder for å teste produkter, både blant forbrukere, industrielle kunder og kokker. En metode er hjemmetester, hvor familier får ingredienser og prøver ut oppskrifter hjemme. Fokusgrupper er en annen metode, der forbrukere fra ulike målgrupper diskuterer (?) produktrelaterte problemstillinger. Vi gjør også produktvurderinger i kontrollerte omgivelser, hvor man kan eksperimentere med blant annet hva slags informasjon som kan markedsføre et produkt best mulig.

Vi har også i en rekke prosjekter testet produkter hos industrielle kunder og kokker. Blant annet har vi i samarbeid med rekenæringen og dyktige kokker utviklet oppskrifter som utvalgte norske forbrukere fikk teste. Resultatet ble nye og spennende oppskrifter med reker som hovedingrediens i middager, er en helt ny måte å bruke reker på.

Relatert innhold

  • Nyheter