Finn-Arne Egeness, Morten Heide and the other marketing researchers in Nofima help the Norwegian seafood industry to succeed in different markets.
Finn-Arne Egeness, Morten Heide og de andre markedsforskerne i Nofima hjelper norsk sjømatindustri å lykkes i ulike markeder. Foto: Audun Iversen/Nofima

Markedsforskning

Nofima forsker på muligheter og barrierer for norsk sjømat i markedene. Kunnskapen hjelper industrien med å utvikle nye produkter, markeder og strategier, og brukes av myndighetene i markeds- og helsepolitiske spørsmål.

Kontaktperson
Portrettbilde av Pirjo Honkanen
Pirjo Honkanen

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 520
pirjo.honkanen@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Markedskunnskap
  • Bransjestrategi
  • Forbrukerstudier
  • Rådgiving om bærekraft og miljømerking
  • Markedsanalyser
  • Dybdekunnskap om enkeltmarkeder for sjømat
  • Markedssegmentering
  • Produkt- og konsepttesting

Vi forsker på markedsføring og markeder, særlig innen sjømatindustrien. Forskningen bidrar til at bedrifter kan lage gode markedsføringsstrategier og forbedre dialogen med forbrukere og kunder.

Atferd hos forbrukere

Norsk sjømat har mange muligheter i markedene. For å utnytte disse best mulig må man forstå hva som påvirker kjøpsbeslutninger hos forbrukere og industrielle kjøpere.

Når en forbruker kjøper fisk til middag, kan det være planlagt, styrt av impuls eller vane. Nofima bruker ulike tilnærminger for å finne ut hvordan beslutninger tas og hva som påvirker forbrukernes handlinger. Både personlighet, holdninger, reklame, emballasje og mange andre faktorer spiller inn. Produsentene bruker kunnskapen i markedssegmentering, produktutvikling og kommunikasjon med forbrukere.

Vi forsker også på barns matpreferanser, som blant annet har resultert i en liste over anbefalinger om hvordan man kan få barn til å spise sunnere.

Adferd hos industrielle kjøpere, supermarkedskjeder og hotell- og restaurantbransjen

Når industrielle kjøpere velger sjømatprodukter, kan alt fra interne bedriftsforhold til påvirkning fra ikke-statlige organisasjoner spille en rolle for kjøpsbeslutningen. Vi kartlegger derfor hvordan beslutninger tas og hvilke kriterier som ligger til grunn for endelige beslutninger.

Vi forsker også på hvordan forskjeller i forretningskultur påvirker relasjoner mellom selger og kjøper. Et doktorgradsarbeid avdekket viktige kulturelle forskjeller mellom norske eksportører og russiske importører, og fant hvilke faktorer som var avgjørende for at handelen kunne foregå på en god måte.

Strategier for markedsføring

Forskerne våre skaffer kunnskap om hvordan sjømatbedrifter vurderer markeder, og hvordan de tilpasser seg strukturelle forhold og krav fra både forbrukere og industrielle kunder. Denne kunnskapen er grunnlaget når vi gir råd om valg av markedsføringsstrategier. Riktig strategi er avgjørende for å lykkes i markedet, og det er mange veivalg å ta. Våre forskere har lang erfaring i å studere effekten av sentrale virkemidler som pris, produkt, distribusjon og kommunikasjon. For tiden jobber vi blant annet med markedsmuligheter for norsk klippfisk i Brasil og norsk laks i Sør-Afrika.

Målet vårt er å skaffe kunnskap om hvordan norsk sjømat sine egenskaper kan utnyttes best mulig, slik at bedriftene kan oppnå konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Differensiering, posisjonering og nisjestrategier er nøkkelord her.

Utvikling av produkter og konsepter

For å lykkes i dagens matvaremarked kreves en helhetlig forståelse av hva markedet etterspør. Vi skaffer kunnskap om hva markedet opplever som viktige egenskaper for et produkt. Med slik kunnskap kan bedriftene utvikle produktene i tråd med markedets behov og ønsker.

Blant konsept- og produktutviklingsprosjektene våre forskere har bidratt i finner vi produkter av fryste reker, test av suvenirprodukter fra King Oscar og utvikling av fiskemåltidskonsepter for ungdom.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter