Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at hovedproduktene fra dyret, fisken eller planten er tatt ut. Nofima jobber med alle disse råvarene. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima
Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at hovedproduktene fra dyret, fisken eller planten er tatt ut. Nofima jobber med alle disse råvarene. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima

Restråstoff

Det ligger et enormt potensial i å utnytte restråstoff fra matproduksjonen bedre. Våre forskere jobber med å utvikle teknologi og metoder for å øke verdien og bruken av restråstoff.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy Whitaker
Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth
Kontaktperson
Portrettbilde av Diana Lindberg
Diana Lindberg

Forsker
Tlf.: +47 913 00 486
diana.lindberg@nofima.no

Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at den spiselige delen av dyret, fisken eller planten er fjernet. Mye restråstoff blir i dag utnyttet, men gir ofte dårlig utbytte.

Kvalitet

For å utnytte restråstoffet bedre, og få en bedre pris, trengs nye prosesser og metoder for bearbeiding, analyse og etterbehandling av råstoffet, og nye produkter for definerte markeder. Dette stiller strenge krav til kvalitet på restråstoffet i hele verdikjeden; gjennom prosessering og helt fram til ferdig produkt.

Mens den delen som skal spises blir nøye håndtert etter regelverket, er det ofte mindre fokus på det som blir til overs. Måten restråstoffet håndteres på avgjør hva slags produkter som kan lages. Ved å optimalisere prosessene der restråstoffet blir til, kan man passe på at restråstoffet får den kvaliteten som er nødvendig for de ulike produktene.

Nofima jobber for at alt råstoff skal komme til nytte. Vår forskning bidrar til å øke verdien og bruksområdene til restråstoffet.

Bearbeiding

En mye brukt bearbeidingsmetode er hydrolyse og fraksjonering. I en hydrolyseprosess blir enzymer brukt til å kutte opp proteiner til tre ulike deler, eller «faser»:

 • Vannfasen består av peptider (kjeder av aminosyrer) og vannløselige forbindelser. Fra vannfasen kan man lage peptidkonsentrater og trekke ut antioksidanter, vitaminer og andre finkjemikalier. Disse kan selges til flere ulike markeder, som fôr, helsekost, kosmetikk, industri og medisin. Proteiner som er igjen i restråstoffet kan også bearbeides på mange ulike måter, og brukes i matprodukter som for eksempel proteinpulver, suppeposer, barnemat og annet.
 • Fettfasen består av oljer og fettløselige forbindelser. Noen av de fettløselige forbindelsene i fettfasen renses bort, mens andre, slik som fettløselige vitaminer, kan brukes videre. Marine oljer inneholder gode flerumettede fettsyrer, og det er et stort marked for disse oljene.
 • Fastfasen består av faste stoffer som eksempelvis bein og skall. Fra fastfasen kan man lage produkter som beinmel, skallmel, gelatin og kollagen.

Bearbeidet restråstoff kan også brukes som vekstmedium til bakterier og muggsopper. Da tilsettes bakterier og muggsopper som «spiser» restråstoffene, slik at de blir til nye produkter. Denne metoden kan brukes til å produsere for eksempel proteiner, karbohydrater, flerumettede fettsyrer eller bioplast. Slike fermenteringsprosesser overvåkes av spesialutviklede spektroskopiske metoder for å kunne kartlegge hvilke bakterie- og muggtyper som gjør hva og optimalisere restråstoffvalget for å få best mulig produkter.

Bioprospektering

Noe av det bearbeidete restråstoffet kan også brukes i produkter som har en dokumentert effekt på dyr eller mennesker. Skal det brukes i helsekost og medisin starter vi med å undersøke om råstoffet har bioaktivitet, det vil si om den har en ønsket virkning eller effekt i ulike prosesser. I slike analyser arbeider vi også med å undersøke hemming eller aktivering av enzymer, modulering av intracellulære prosesser eller modulering av cellevekst.

Dersom man finner bioaktivitet kan det forskes videre ved bruk av andre metoder. Vi har for eksempel bearbeidet restråstoff til bruk i fôr, og dokumentert effekten på fisk og dyr i fôringsforsøk.

Utvikler målemetoder

For å optimalisere verdien av restråstoff og for å kunne benytte rett produkt i rett marked, må vi analysere alle deler av prosesseringen. Nofimas forskere bruker moderne forskningsutstyr til disse analysene, og utvikler også egne metoder. Blant annet utvikler vi raske lysmålinger med spektroskopiske måleinstrument. Disse brukes til å overvåke prosessene slik at restråstoffet blir utnyttet optimalt og det resulterende produktet holder ønsket kvalitet.

Fra labskala til produktutvikling

Ved Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon.

Ved Biotep, Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering, får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Etter gode resultater på laboratoriet, er neste steg å se om resultatene kan brukes i en industriell skala. Dette er en utfordrende overgang som Nofima jobber mye med. Vi jobber, ofte sammen med industripartnere, med å utvikle produkter fra bearbeidet restråstoff. Sammen med kunder har forskerne våre utviklet en rekke produkter innen fôr, mat og helsekost.

Når restråstoffet er bearbeidet og analysert kan vi bruke vårt sensoriske panel for å sikre at produktet har de ønskede sensoriske kvalitetene, slike som smak, lukt og tekstur. Vi har også egne forskere som jobber med kvalitet og emballasje til produktet.

Vi tilbyr
 • Forskning og produktutvikling i alle ledd av verdikjeden: fra råstoff via bearbeiding og fram til ferdig produkt i et egnet marked.
 • Evaluering av alternativ utnyttelse av restråstoff
 • Optimalisering av råstoffhåndtering
 • Prosess- og produktutvikling
 • Utvikling av måleteknikk og system for prosesskontroll
 • Fremstilling av prototypeprodukter i lab- og pilotskala
 • Produktformulering
 • Uttesting i næringsmiddel og fôrapplikasjoner
 • Beregning av produksjonskostnader og investeringsanalyser
 • Kjemisk, fysisk, sensorisk og mikrobiologisk produktdokumentasjon
 • Biologiske tester basert på fisk og cellemodeller
 • Oppskalering og prøveproduksjon i semi-industriell skala
Les mer om:

Relatert innhold

 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og …