Forsker Jan Arne Arnesen og hans kolleger i Nofima hjelper industrien med å finne bioaktive komponenter fra fisk og andre marine organismer. Foto: Lars Åke Andersen, © Nofima

Marin bioteknologi

Nofimas forskning bidrar til å øke verdien av marint råstoff. Våre forskere har lang erfaring innen bioprospektering, bioprosessering og oppskalering av prosesser for å utnytte råstoff fra havet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy Whitaker

Restråstoff

Når fiskekjøttet som blir til mat er skåret bort, kan restene brukes i ulike produkter. Restråstoff utgjør i dag en betydelig inntektskilde i fiskerinæringen. En stor andel av restråstoffet blir allerede utnyttet, men det er fortsatt potensial for å øke inntjeningen fra restråstoffet. Dette gjelder særlig hvitfisknæringen, der 44 % av restråstoffet ikke utnyttes, men også innen havbruk, pelagisk fisk og skalldyr finnes det restråstoff som ikke utnyttes, eller som blir brukt til produkter med lav pris.

Nofimas forskning på marin bioteknologi har som mål å øke verdien på marint restråstoff og å holde fokus på en bærekraftig bio-økonomi. Resultatene våre viser at det er store muligheter for dette ved å utnytte råstoffet bedre.

Vår forskning har lagt grunnlaget for en rekke kommersialiseringer og nye bedriftsetableringer. Vi har eksempelvis hentet ut luktstoffer fra marint restråstoff som tiltrekker seg fisk, og som brukes i firmaet Polybaits fiskeagn i kremform. Vi har også forsket frem blodtrykksdempende peptider som brukes i Marealis’ kosttilskudd. Vi samarbeider tett med private bedrifter, universitet og høyskoler nasjonalt og internasjonalt.

Marin bioprosessering

Bioprosessering innebærer bruken av biologiske komponenter (for eksempel enzymer) i behandlingen av marine råvarer for å hente ut produkter med høy verdi. Dette kan være proteiner, oljer, peptider, antioksidanter eller andre komponenter. Vår forskning tar utgangspunkt i råvarer hentet fra sjøen, enten det er fisk, kråkeboller eller alger.

Ved Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon.

Ved Biotep i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Nofima driver Biotep, Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering, i Kaldfjord utenfor Tromsø. Anlegget er en minifabrikk hvor høyteknologibedrifter kan få hjelp til å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene og produsere avanserte produkter i en enda større skala. Bitep kan bistå bedriftene i å få produktene sine ut til et større marked.

Marin bioprospektering – Biodiscovery

Nofimas forskere leter etter bioaktive komponenter som kan ha kommersielt potensial. Vi arbeider med ekstrakter og enkeltkomponenter fra marine kilder til bruk i biomedisin og helsekost. Andre produktområder er matvarer, ingredienser til mat og fôr og kosmetikk.

Et eksempel er rekeskall som er et godt utnyttet restråstoff. I tillegg til Marealis’ blodtrykksdempende peptider fra rekeskall , har vi også hentet ut kitin og kitosan, som brukes i hudkrem, kontaktlinser og nedbrytbar emballasje.

Gjennom den nasjonale biobanken Marbank har vi tilgang til et mangfold av marint materiale for videre forskning og utvikling. Vi har moderne og avansert vitenskapelig utstyr som kreves for å utføre dette arbeidet.

Prosjekter

Nofima arbeider for tiden sammen med Marealis og Marbio for å finne bioaktive peptider i en rekke ulike restråstoff.  Vi jobber også med Barentzymes for å analysere ulike typer enzymer. Vi har også ulike prosjekter gående der vi identifiserer og utvikler metoder for å utvinne ulike komponenter fra fisk, mikroalger og annet råstoff.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.