Forsker Jan Arne Arnesen og hans kolleger i Nofima hjelper industrien med å finne bioaktive komponenter fra fisk og andre marine organismer. Foto: Lars Åke Andersen, © Nofima

Marin bioteknologi

Nofimas forskning bidrar til å øke verdien og bruken av marint råstoff.

Vi tilbyr

 • Utvikling av nye prosesser som utnytter råstoffet optimalt til nye produkter
 • Overføring av prosjekter fra laboratoriebenken til større skala
 • Identifisering av spesifikke komponenter fra marint råstoff
 • Prototype-produksjon av nye produkter
 • Prosessering av marint råstoff til høyverdiprodukter
 • Totalutnyttelse av råstoffet
 • Vurdering av forbrukeroppfatning og markedsmuligheter for nye produkter
 • Næringsrettet forskning tilpasset den enkelte bedrifts behov

Noen resultater

 • Vi har vist at komponenter i rekeskall har blodtrykkdempende effekt
 • Klart å skille ut protein og olje fra krabbehus på snøkrabbe. Oljen kan bli helsekost, og proteinene kan brukes i ingrediensindustri
 • Utviklet et smaksnøytralt proteinpulver av torskerygger og -hoder
 • Vi har isolert kollagenpeptider fra skinn fra en rekke ulike fiskearter
 • Vi har utviklet effektive prosesser for isolering og bruk av Kitin og kitosan

Vi jobber prosjektbasert med råstoff som er til overs etter hovedproduksjonen av sjømat. I tillegg jobber vi med nye arter, slik som alger og lavtrofiske arter, og arter som tidligere ikke har blitt fisket eller dyrket.

Våre forskere har lang erfaring innenfor isolering og identifisering av verdifulle komponenter fra marint råstoff, samt i å utvikle prosesser som gjør det mulig å utnytte disse komponentene i stor skala mot markedet.

Vi jobber med bioprospektering, bioprosessering, oppskalering av prosesser, utvikling av kommersielle produkter for utnyttelse av marint råstoff, og vi har fokus på å utnytte alt råstoffet.

Vi jobber i hele verdikjeden fra råstoffet er tilgjengelig for oss til vi har en prototype som kan testes i markedet. Nofima har stort fokus på tverrfaglig forskning. Det betyr for oss at vi jobber tett på markeds-, forbruker- og innovasjonsforskere, smakspanel, og forskere som undersøker bioaktivitet og utvikling av mat og helsekost, samt fôr til en rekke ulike arter.

Vi er opptatt av å sikre rett kvalitet på råstoffet, at prosessene er økonomisk gjennomførbare, at råstoffet kan håndteres og fraktes, og at produktene holder seg innenfor de gitte rammeverkene som finnes. På en slik måte sikrer vi totalutnyttelse av alt råstoffet til best mulig anvendelse.

Stort potensial for marint råstoff

Restråstoff og lite brukt råstoff fra fiskeri og havbruk utgjør betydelige muligheter for økt bruk og inntekt. I tillegg blir det stadig mer ubrukt biomasse og nye arter tilgjengelige, og disser trenger også prosesser og markeder for å bli utnyttet. Potensial for økt utnyttelse og inntekt er tilstede i mange ulike marine næringer.

Det er også et økt fokus på å ta vare på de ressurser vi har, særlig her i Europa, hvor vi er veldig avhengig av import av proteiner og fett til mat og fôr.

Innen hvitfisknæringen er over 40 prosent av restråstoffet ikke utnyttet. Også innen havbruk finnes det høyverdige råstoffer som ikke utnyttes, og innen pelagisk fiske, hvor det nå er stadig mer foredling i Norge, er det fortsatt mye råstoff som ikke brukes.

I skalldyrnæringen finnes det ofte over 30 % restråstoff som ikke utnyttes, eller som blir brukt til produkter med lav pris.

Nofima er også delaktig i prosjekter som omhandler bruk av makro- og mikroalger, mesopelagiske arter og nye lavtrofiske arter.

Vår forskning viser at mye marint råstoff har store muligheter for bedre utnyttelse til større økonomisk gevinst. For å oppnå denne gevinsten er det nødvendig å sikre at råstoffet har en kvalitet som er forenlig med det produktet man ønsker å lage, innenfor de rammeverkene og lovgivningen som finnes i ulike regioner. I tillegg må man være sikker på at det finnes et marked for de nye produktene, før man har skalert opp prosessen.

Vår forskning har lagt grunnlaget for en rekke kommersialiseringer og nye bedriftsetableringer. Vi samarbeider tett både med private bedrifter og universitet og høyskoler, nasjonalt og internasjonalt.

Marin bioprosessering

Ved Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon.

Ved Biotep i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Bioprosessering innebærer bruk av biologiske komponenter (for eksempel enzymer) i behandlingen av marin biomasse for å hente ut høyverdiprodukter som proteiner, oljer, peptider, antioksidanter og andre komponenter.

Vår forskning tar utgangspunkt i råvarer hentet fra sjøen, enten det er fisk, kråkeboller, krabber eller alger.

Nofima driver Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering, Biotep, i Kaldfjord utenfor Tromsø. Anlegget er en minifabrikk hvor høyteknologibedrifter kan få hjelp til å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene og produsere avanserte produkter i en enda større skala.

Biotep kan bistå bedriftene i å få produktene sine ut til et større marked. Fordelen med slike demonstrasjonsanlegg er at bedrifter kan prøve ut nye prosesser og nye produkter i markedet uten å måtte gjøre store infrastrukturinvesteringer. Dermed er Biotep en risikoavlastning for innovative bedrifter.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og oppgradere Biotep med ny infrastruktur og nye målemetoder.

Marin bioprospektering – Biodiscovery

Nofima har erfaring i å identifisere ulike bioaktive komponenter eller spesifikke ønskede effekter i marint råstoff, som kan ha kommersielt potensiale.

Dette kan være bioaktivitet, fordøyelighet, egnethet i matprodukter, og effekter i fôr.

Vi arbeider med hydrolysater, ekstrakter og enkeltkomponenter fra marine kilder til bruk i mat og helsekost, samt ingredienser til mat, fôr og kosmetikk. Vi arbeider tverrfaglig for å sikre totalutnyttelse av råstoffet, og for å sikre at komponentene som identifiseres kan ha kommersielt potensial gjennom skalerbare prosesser og markedsmuligheter av nye produkter.

I Nofima har vi tilgang til mange bioaktivitetsanalyser innen helse, mat og fôr, og vi jobber aktivt med samarbeid med andre universiteter og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre best utnyttelse av råstoffene.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen marin bioteknologi.

Verdens fremste på krabbe

2019

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe

 

Kollagenial forskning

2019

Kollagentilskudd er svært etterspurt som helsekost. Nå kan dette proteinet bli god butikk også for fiskeindustri og andre matprodusenter.

 

Satser stort på fiskepulver

2018

Sammen med Myre Havbruk AS jobber Nofima med å lage et produkt som skal løfte proteinpulver av fisk opp i nye prisklasser.

 

Proteiner med potensial

2016

Mange aktører utnytter i dag restråstoff fra fiskeri, oppdrett og kjøttproduksjon, men det gir ofte lav økonomisk gevinst. Dette råstoffet har et større potensial. – I fremtiden snakker vi om dette so

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som …