Stadig mer fisk og skalldyr holdes i "fiskehoteller" før de slaktes. Forskerne våre jobber tett med industrien for å forbedre teknologi, økonomi, fiskens velferd og kvalitet.
Stadig mer fisk og skalldyr holdes i "fiskehoteller" før de slaktes. Forskerne våre jobber tett med industrien for å forbedre teknologi, økonomi, fiskens velferd og kvalitet. Foto: Bjørn Tore Forberg/Nofima

Fangstbasert akvakultur

Villfisk kan holdes levende etter fangst for å øke både kvalitet og verdi. Nofimas forskningsmiljø har vært sentral i utviklingen av metoden, og jobber tett sammen med næringen for å bedre både teknologi og fiskevelferd.

Vi tilbyr:

 • Forskning på fangst, transport, mottak og lagring av fisk, krepsdyr og kråkeboller.
 • Forsøksanlegg på land og i sjø for produkt- og logistikktesting av levende sjømat
 • Teknologiutvikling innen pumping, transporttanker, mottaksmerder og slaktelinjer
 • Forskning på teknologi og metoder for optimal kvalitet
 • Forskning innen fysiologi, stress og restitusjon, adferd og kriterier for god velferd
 • Rådgiving til næring og forvaltning
 • Veiledning i form av håndbøker og manualer

Noen resultater

 • Økt kunnskapsstatus i næring om praksis og rutiner for levendelagring av fisk og skalldyr
 • Kvalitetsforbedring av råstoff fra fersk hyse
 • Veiledning og faktaark på håndtering av krabbe
 • Håndbok for levendelagring

I norske fiskerier fiskes store deler av kvotene i løpet av kort tid. Når store mengder fisk skal håndteres har det vist seg at kvaliteten synker, og prisene blir også lavere.

Gjennom å holde fisk og skalldyr levende etter fangst og omsette dem når kvaliteten eller markedet er gunstig, kan verdien i mange tilfeller mangedobles. Stadig flere lagrer fangsten levende, og så langt var 2018 et rekordår med levendefangst av torsk på over 8000 tonn.

Våre forskere jobber med å utvikle veiledninger for hvordan man best utøver fangst og lagring slik at kvaliteten på vill fisk og skalldyr blir optimal.

Noe av forskningen bak foregår om bord i fartøy, men det er også behov for å studere hvordan fangsten og transport påvirker dyrene i detalj. Slike studier foregår ved Nofimas laboratorier, i kar eller merd.

Fokus på kvalitet

Fisk holdes levende i alt fra noen timer til flere måneder. Våre forsøk viser at ved korttids levendelagring på en tråler blir kvaliteten betydelig bedre enn om fisken ble slaktet rett etter ombordtaking.

For å beholde den optimale kvaliteten helt til fisken kommer på middagsbordet er det en rekke utfordringer som må løses, både med fangst, lagring og når den står i merd. Nofimas forskere har dokumentert hvordan fisken bør håndteres under fangst og når den tas om bord i båt, hvordan den best lagres og overføres til merd i sjø, og hva den bør få spise hvis den skal lagres lenge.

Vi undersøker også slakting, transport og lagringsmetoder for å finne hva som gir et best mulig produkt.

Forskerne følger fisken helt fra fangst og ut til restauranter og supermarkeder for å skaffe kunnskap om hvordan den levende fangsten oppfattes av de mest kresne kundene.

Teknologi og velferd

Fangstbasert akvakultur stiller særlige krav til at vi ivaretar dyrenes velferd. Nofima jobber med å dokumentere hvor skånsomme ulike teknikker og metoder er. Vi gjør ofte undersøkelser av fiskens fysiologi og toleranse i forbindelse med fangst, transport og lagring. God velferd gir god kvalitet og er lønnsomt.

Da forskerne oppdaget at torsk kunne restituere seg ved å hvile i en merd med flat bunn, i motsetning til de vanlige kjegleformede, var det duket for store fremskritt for lagring av villfanget torsk.

Nasjonalt kompetansesenter

Torsken legger seg på bunnen av merda for å komme seg. Etter noen timer er den restituert og begynner å svømme omkring.

Torsken legger seg på bunnen av merda for å komme seg. Etter noen timer er den restituert og begynner å svømme omkring. Foto: Tor Evensen/Nofima

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur ved Nofima i Tromsø. Senteret arbeider særlig med lagring av levende torsk og har nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og landindustri. Når vi utvikler produkter, metoder og teknologi som øker verdien på fisken, gjør vi det med et blikk på hele verdikjeden.

Forskerne ved senteret undersøker i hovedsak lagring og fôring av torsk fanget om våren og slaktet på høsten, men forskerne jobber også med en rekke andre arter.

Forskerne Chris Noble og Bjørn Steinar Sæther i gang med å gjøre målinger av torsk som er lagret levende.

Forskerne Chris Noble og Bjørn Steinar Sæther i gang med å gjøre målinger av torsk som er lagret levende. Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Vi har etablert et eget mottak for levende skalldyr hvor vi utvikler nye transportmetoder for blant annet kongekrabbe og sjøkreps. I seinere år har det også vært stor aktivitet på håndtering av levende snøkrabbe, hvor vi studerer betingelser for velferd og kvalitet.

En viktig oppgave for senteret er å dele forskningsbasert kunnskap. Dette gjør vi ved å delta på ulike kursopplegg, gi ut faktaark og håndbøker, og også gjennom en årlig workshop hvor næring, forvaltning og forskning møtes for å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen fangstbasert akvakultur.

Ypperlig torsk fra hotell

2018

Torsk fra torskehotell er et produkt av ypperlig kvalitet – når den behandles på riktig måte og helst ikke blir stående lenge uten fôring.

 

Godt investert!

2017

Forskningen på fiskehotell fikk et eget kompetansesenter i 2010. Nå er vi mye bedre skodd for å ta vare på vill fisk og skalldyr – levende.

 

Torsk holder lengre med CO2

2016

En genial liten pad som forsiktig slipper ut ekstra CO2, kan forlenge holdbarheten på en pakke fersk torsk med opptil fire dager.

 

Rekordhøy levendelagring

2016

Mengden levendelagret torsk her til lands øker stadig. I 2016 ble det landet rundt 6500 tonn.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter
 • Filer og lenker