Stadig mer fisk og skalldyr holdes i "fiskehoteller" før de slaktes. Forskerne våre jobber tett med industrien for å forbedre teknologi, økonomi, fiskens velferd og kvalitet.
Stadig mer fisk og skalldyr holdes i "fiskehoteller" før de slaktes. Forskerne våre jobber tett med industrien for å forbedre teknologi, økonomi, fiskens velferd og kvalitet. Foto: Bjørn Tore Forberg/Nofima

Fiskehotell: Fangstbasert akvakultur

Villfisk kan holdes levende for å øke både kvalitet og verdi på fangsten. Nofimas forskningsmiljø har vært sentral i utviklingen av metoden, og jobber tett sammen med næringen for å bedre både teknologi og fiskevelferd.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Forskning på fangst, transport, mottak og lagring av fisk, krepsdyr og kråkeboller.
  • Forsøksanlegg på land og i sjø for produkt- og logistikktesting av levende sjømat
  • Teknologiutvikling innen pumping, transporttanker, mottaksmerder og slaktelinjer
  • Forskning på teknologi og metoder for optimal kvalitet
  • Forskning innen fysiologi, stress og restitusjon, adferd og kriterier for god velferd
  • Rådgiving til departement og direktorater
  • Veiledning i form av håndbøker og manualer

I norske fiskerier fiskes store deler av kvotene i løpet av kort tid. Når store mengder fisk skal håndteres har det vist seg at kvaliteten synker, og prisene blir også lavere. Gjennom å holde fisk og skalldyr levende etter fangst og omsette dem når kvaliteten eller markedet er gunstig, kan verdien i mange tilfeller mangedobles.

Våre forskere jobber hele tiden med å utvikle beskrivelser og veiledninger som kan danne grunnlag for «beste praksis». Det meste av forskningen foregår om bord i fartøy, men det er også behov for å studere hvordan fangsten og transport påvirker dyrene i detalj. Slike studier foregår ved Nofimas laboratorier, i kar eller merd.

Kvalitet i høysetet

Fisk holdes levende i alt fra noen timer til flere måneder. Våre forsøk viser at ved bare seks timers levende lagring på en tråler blir kvaliteten betydelig bedre enn om fisken ble slaktet med en gang.

For å beholde den optimale kvaliteten helt til fisken kommer på middagsbordet er det en rekke utfordringer som må løses. Nofimas forskere har dokumentert hvordan fisken bør håndteres i fangst og når den tas om bord i båt, hvordan den best lagres og overføres til merd i sjø, og hva den bør få spise hvis den skal lagres lenge. Også slakting, transport og lagringsmetoder undersøkes for å finne ut hva som gir et best mulig produkt.

Forskerne Chris Noble og Bjørn Steinar Sæther i gang med å gjøre målinger av torsk som er lagret levende.

Forskerne Chris Noble og Bjørn Steinar Sæther i gang med å gjøre målinger av torsk som er lagret levende. Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Forskerne følger fisken helt fra fangst og ut i markedene til restauranter og supermarkeder for å skaffe kunnskap om hvordan den levende fangsten oppfattes av de mest kresne kundene.

Teknologi og velferd

Fangstbasert akvakultur stiller særlige krav til at vi ivaretar dyrenes velferd. Nofima jobber med å dokumentere hvor skånsomme ulike teknikker og metoder er. Vi gjør ofte undersøkelser av fiskens fysiologi og toleranse i forbindelse med fangst, transport og lagring. God velferd gir god kvalitet og er lønnsomt.

Da forskerne oppdaget at torsk kunne restituere seg ved å hvile i en merd med flat bunn, i motsetning til de vanlige kjegleformede, var det duket for store fremskritt for lagring av villfanget torsk.

Torsken legger seg på bunnen av merda for å komme seg. Etter noen timer er den restituert og begynner å svømme omkring.

Torsken legger seg på bunnen av merda for å komme seg. Etter noen timer er den restituert og begynner å svømme omkring. Foto: Tor Evensen/Nofima

I dag jobber Nofima fortsatt med å utvikle ny teknologi både om bord i fartøy og på land, som eksempelvis vakuumpumping av fisk fra trål og automatiske bløgge- og slaktelinjer.

Nasjonalt kompetansesenter

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur ved Nofima i Tromsø. Senteret arbeider særlig med lagring av levende torsk og har nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og landindustri. Aktivitetene har verdikjedeperspektiv og utvikler produkter og metoder som øker verdien på fisken.

Forskerne utfører grunnleggende og anvendt forskning innen fangst, transport og lagring av fisk og skalldyr. Lagring og fôring av torsk fanget om våren og slaktet på høsten danner grunnstammen ved senteret, men forskerne jobber også med en rekke andre arter.

Vi har etablert et eget mottak for levende skalldyr hvor vi utvikler nye transportmetoder for blant annet kongekrabbe og sjøkreps. Sjømatprodusenter kan her dokumentere kvaliteten i sin egen produksjon.

Senteret har i mange år hatt forskningskvoter på de viktigste artene og mottar nå også støtte fra Fiskeridirektoratets Tilskuddsordning for forskningstokt.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker