Oppdrettsfisken må få de næringsstoffene den trenger for å vokse og for å ha god helse (foto: Terje Aamodt).

Fiskeernæring

Når vi holder fisk i oppdrett, trenger vi å vite at fisken får de næringsstoffene den trenger for å vokse og for å ha god helse. Nofimas forskere har jobbet med ernæring i akvatiske dyr i flere tiår.

Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 922 89 743
sissel.albrektsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjarne Hatlen
Bjarne Hatlen

Seniorforsker
Tlf.: +47 934 18 863
bjarne.hatlen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Gerd Marit Berge
Gerd Marit Berge

Seniorforsker
Tlf.: +47 71 40 01 14
gerd.berge@nofima.no

Nofima tilbyr:
  • Fôringsstudier med laks i alle stadier av livssyklus
  • Fôringsstudier med de fleste marine arter i oppdrett
  • Fôrproduksjon for studier med alle typer ingredienser og råstoff
  • Utvikling og evaluering av råstoff fra nye kilder
  • Analyser av fôr for næringsstoff og fremmedstoff

Ingrediensene fiskemel og fiskeolje har tradisjonelt vært utgangspunktet for et godt fiskefôr, fordi de inneholder de næringsstoffene som fisken trenger. De siste 15 årene har tilgangen på fiskemel og -olje blitt lavere til en voksende oppdrettsnæring, så andelen av andre ingredienser som tilfredsstiller oppdrettsfiskens behov for næringsstoff har økt. I dag inneholder laksefôret omtrent 70% planteråstoff. I tillegg er krill og noen gjærsorter eksempler på råvarer som inneholder en gunstige næringsstoff.

Planteproteiner har vist seg å kunne erstatte fiskemel fordi råvarer fra planteriket inneholder tilstrekkelig av de viktige aminosyrene, som er byggesteinene i proteiner. Fisk (som andre dyr) bryter ned proteinene i fôret til aminosyrer og bygger det opp igjen til de proteinene den enkelte arten har bruk for. I dag er oppdrettslaks en nettoprodusent av fiskeproteiner. Det betyr at den bringer mer fiskeprotein til bords enn det den selv spiser gjennom fôret.

Laks trenger de lange marine omega-3-fettsyrene som det er mye av i fiskeolje. Planteoljer har mer av andre fettsyrer som ikke uten videre lar seg omdanne til lange marine omega-3 fettsyrer. Nofima har lenge jobbet med fettomsetting hos laks og er ledende i arbeidet med hvordan fettet i fôret påvirker vekst og helse.

Et fôr inneholder også det vi kaller mikronæringsstoffer. Det er et samlebegrep for vitaminer, mineraler og andre stoffer som finnes i fôr og råstoff i små mengder. Ikke alle råstoff har de samme mikronæringsstoffene i seg og mengden vil variere avhengig av hva slags råstoff det er. Fiskemel er for eksempel et råstoff som inneholder en god del jod, selen og vitamin A . Soyakonsentrat, derimot, er en dårlig kilde for disse mikronæringsstoffene. På bakgrunn av arbeid som har blitt gjort hos Nofima kan det nå tilsettes ekstra av bestemte næringsstoffer til fôret slik at laksen får det den trenger. Moderne fôr til laks blir slik til det vi kaller balanserte.

Med rett ernæring kan oppdretteren bidra til at fisken blir robust mot sykdom og stress. Dagens oppdrettslaks har en bratt vekstkurve og den har derfor behov for nok og riktige næringsstoffer til riktig tid. Nofima jobber med å identifisere hvordan økt tilsetting av noen næringsstoffer kan bedre fiskens helse. For eksempel ser vi at ekstra tilsetning av fosfor og sink i fôret som brukes tidlig i livssyklusen kan bremse utvikling av beindeformiteter.

Bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen er betingelsen for framtidig vekst. Ingrediensene i fôret spiller en rolle her. I dag importeres planteråvarene i hovedsak fra Sør-Amerika og Europa. I framtiden kan en tenke seg at proteiner og olje som skal brukes i fiskefôr kan lages fra kilder som er nærmere og som krever mindre landareal og sprøytemidler. Fôrbransjen er avhengig av å ha tilgang til ulike råvarer med riktige næringsstoffer. Nofima jobber, i samarbeid med andre miljøer, med bruk av alger, tare, restråstoff (fra produksjon av andre dyr) og sekkedyr (tunikater) i fiskefôr.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter