We can help the aquaculture industry to transfer knowledge about raw materials and the nutritional needs of fish into the production of functional, cost-effective and sustainable fish feed of high technical quality.
We can help the aquaculture industry to transfer knowledge about raw materials and the nutritional needs of fish into the production of functional, cost-effective and sustainable fish feed of high technical quality. Photo: Bjørn Erik Larsen

Ernæring og fôrteknologi

Vi forsker på ingredienser og fôr for ulike oppdrettsarter.

Vi tilbyr:

 • Kunnskap om fiskens næringsstoffbehov gjennom ulike livsstadier
 • Utvikling av fôr tilpasset moderne oppdrettsbetingelser
 • Kunnskap om ressursutnyttelse innen oppdrettsindustrien
 • Utvikling og testing av nye ingredienser (planter, insekt, bakterier, gjær, alger, restråstoff, pelagisk/mesopelagisk fisk, krill etc.)
 • Kunnskap om ekstruderingsteknologi og egenskaper til ulike ingredienser
 • Utvikling av fôr til nye oppdrettsarter
 • Testing av kommersielle fôr
 • Kompetanse- og kunnskapsoverføring til industrien

Noen resultater

 • Utnytte ressurser lavt i næringskjeden. Forskning på biologiske ressurser som ikke anvendes til menneskemat er i stadig utvikling. Ved å høste på et lavere trofisk nivå unngås tap av energi (opptil 90%) mellom leddene i næringskjeden. Våre forskere har i samarbeid med industriaktører vært sentrale i utvikling av protein- og oljerike ingredienser fra bl.a. gjær, heterotrofe alger og krill.
 • Mangel på fiskeolje: Omega-3 fra nye, bærekraftige kilder. Vi har tilegnet oss en unik innsikt i fiskens fettmetabolisme gjennom å dyrke fett- og leverceller av laks. Innsikten gir grunnlag for ulike strategier som kan sikre innholdet av de sunne marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fisk. Eksempler på mulige strategier er avl, regulering av produksjonsforhold, balansering av ingredienser i fôr, og bruk av alternative fôrkilder.

Et fôr skal dekke behovet for alle næringsstoffer. Utvikling av fôr handler derfor om oppdrettsfiskens dynamiske ernæringsbehov, produksjonssystemet fisken er i, og bærekraften bak ingrediensene. I tillegg handler det om å få laget en fôrpellet med fysiske og funksjonelle egenskaper som tilfredsstiller krav innen kommersielt oppdrett.

Fôret skal først og fremst gi god vekst og fôrutnyttelse. Med egen testfôrproduksjon og flere forsøksfasiliteter, inkludert tilgang på kommersielle anlegg i sjø, kan vi teste fôr i alle sammenhenger som er relevante for fiskeoppdrett. Våre forskere ser utvikling av fiskefôr i sammenheng med teknologi, avl, fiskehelse, -kvalitet og -velferd.

Utvikling og vekst i næringen skaper nye kunnskapsbehov innen ernæring, fôr og fôringredienser. Vi arbeider med å dekke behovene både til oppdrettsfisken, oppdrettsnæringen og miljøet.

For eksempel forsker vi på ulike strategier for å sikre at omega-3-fettsyrene EPA og DHA i laksefilet kommer fra bærekraftige kilder. Vi undersøker også hvordan vi fra restråstoff og slam kan fange opp og gjenbruke viktige mineraler og næringsstoffer med begrenset tilgjengelighet (sirkulær-økonomi).

Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale aktører om utviklingen av fremtidens ingredienser, fiskefôr og fôring. Aktørene er fra ingrediensindustri, fôrprodusenter, utstyrsleverandører og oppdrettsselskap.

Infrastruktur innen fôrteknologi

I samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE etablerer Nofima et innovasjonssenter med infrastruktur for forskning og utvikling innen bioprosessering, bioraffinering og fôrteknologi, som kalles Aquafeed Technology Centre (ATC). Senteret består av fire enheter:

 • Bioprosessering – fermentering og dyrking av alger
 • Nedstrømsprosessering – prosessering og formulering av ingredienser
 • Ekstrudering og fôrteknologi
 • Analysemetoder og dokumentasjon av ingredienser og sluttprodukt

 

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen ernæring og fôrteknologi.

Verdens fremste på krabbe

2019

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe

 

Sink og omega-3 styrker laksens skinn

2018

Skinnets evne til å beskytte kan svekkes når laksen stresses. Sink og omega-3 i fôret kan styrke de beskyttende egenskapene i skinnet.

 

Fiskebein farger muskelen rød

2018

En mineralrik ingrediens som forskere i Nofima har produsert fra fiskebein, ga uventede effekter.

 

Fett/protein-ratio styrer vekst

2018

Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre.

 

Mulig ny oljekilde til laks

2017

Foreløpig viser fiskeforsøk og analyser av omega-3-rik olje fra genmodifisert raps, at den er trygg å bruke som oljekilde i fôr til laks.

 

Oppdrettslaks trenger omega-3

2017

Et ferskt doktorgradsprosjekt viser at mer enn én prosent marine omega-3-fettsyrer er nødvendig i fôr for å bevare oppdrettslaksens gode helse.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Verdt å vite
 • Nyheter
 • Prosjekter
 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.

Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.


Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …

Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.