16 lokale småskala matprodusenter deltok i nettverkssamling for frukt og bær i Vegetabilhallen til Nofima. Under første samling produserte de saus og gele av bringebær. Foto: Wilhelm Andreas Solheim/Nofima

Vegetabilhallen på Ås

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet ut nye prosesser og produkter i liten skala, og å komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av de positive innholdsstoffene som finnes i frukt, bær og grønnsaker.

Kontaktperson
Portrettbilde av Cecilia Midtsund Kippe
Vegetabilhallen inneholder utstyr for:
  • Vasking, skrelling, kutting og sentrifugering av grønnsaker og frukt
  • Kverning av frukt, bær og grønnsaker
  • Saftpressing med pakkpresse eller hydropresse
  • Varmebehandling i gryte, kombidamper, mikrobølgeovn eller pasteur
  • Tapping av saft fra pasteur på flasker eller bag in box
  • Syltetøy- og geleproduksjon i gryte eller mini pilot syltetøylinje
  • Produksjon av emulsjoner med høytrykkshomogenisator

Prosesshallen har nær tilknytning til pakkehall, lagerrom og forskningslaboratorier, og dette gir en unik mulighet til å følge sensorisk, mikrobiologisk og helsemessig kvalitet i produkter under prosessering, pakking og lagring.

Prosesshallen for vegetabiler (frukt, bær og grønnsaker) er en del av Nofimas matverksted, som for øvrig består av bakeri, kjøtthall, fiskehall, pakkehall og måltidslaboratorium.

Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter