Vegetabilhallen

Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet ut nye prosesser og produkter i liten skala, og å komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av de positive innholdsstoffene som finnes i frukt, bær og grønnsaker.

Kontaktperson
Portrettbilde av Cecilia Midtsund Kippe

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Prosesshallen har nær tilknytning til pakkehall, lagerrom og forskningslaboratorier, og dette gir en unik mulighet til å følge sensorisk, mikrobiologisk og helsemessig kvalitet i produkter under prosessering, pakking og lagring.

Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

Vegetabilhallen inneholder utstyr for

  • Vasking, skrelling, kutting og sentrifugering av grønnsaker og frukt
  • Kverning av frukt, bær og grønnsaker
  • Saftpressing med pakkpresse eller hydropresse
  • Varmebehandling i gryte, kombidamper, mikrobølgeovn eller pasteur
  • Tapping av saft fra pasteur på flasker eller bag in box
  • Syltetøy- og geleproduksjon i gryte eller mini pilot syltetøylinje
  • Produksjon av emulsjoner med høytrykkshomogenisator

Matverkstedene på Ås

Vegetabilhallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, fiskehall, pakkehall, kjøtthall og patogen prosesshall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Hallene inngår i Matpiloten.

 

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway. Den omfatter også prosessfasilitetene på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter