Foto: Frank Gregersen @ Nofima

Senter for næringsøkonomi

Nofimas Senter for næringsøkonomi utvikler kunnskap om marin sektors struktur og lønnsomhet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Det omfatter blant annet næringsøkonomiske analyser, verdikjedeanalyser, sporbarhetssystemer, strukturutvikling, evaluering av offentlige rammevilkår, kystsoneforvaltning og markedsbasert høsting. Foruten våre egne forskere, har vi knyttet til oss forskere fra universiteter i Norge og utlandet.

Relatert innhold

  • Nyheter