Nofima huser Europas eneste prosesshall der de farligste matbårne bakteriene kan studeres i naturlig produksjonsmiljø. Foto/CC: Anette Wold Åsli/Nofima

Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk produksjonsmiljø, for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf.: +47 416 89 102
askild.holck@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

For å sikre trygg mat trenger vi oppdatert kunnskap om farlige bakterier. Sikkerhetskravene for å produsere livsfarlig mat er svært strenge, og det gjør den patogene prosesshallen unik. Hallen er spesialbygget, og er innesluttet i forbindelse med luft, avløpsvann og destruksjon av avfall for å hindre smitte til omgivelsene. Her er det mulig å forske på sykdomsfremkallende bakterier i mat under prosessering, pakking og lagring, samt studere effekter av vask- og desinfeksjonsmetoder.  Forskere tilsetter bakterier, undersøker hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikler metoder som sikrer trygg mat.

Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave er å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon.

Utstyr i hallen

 • Kjøtthakke
 • Kjøttkvern
 • Pølsestopper
 • Slicer
 • Fermenteringskamre
 • Kombidamper
 • Kokeutstyr
 • Transportbånd
 • Pakkemaskiner for vakuum og modifisert atmosfære
 • UV-C kabinett
 • Puls-UV utstyr, også høyintensivitet
 • Deconizer
 • Inkubatorkammer
 • Vaskemaskin
 • Oppvaskmaskin

Mange matbårne sykdomsutbrudd

En mer globalisert hverdag gjør at mat, både som råstoff og ferdige produkter, i økende grad krysser landegrensene. Økt bredde i tilgangen til mat gir større mangfold og matglede, men det øker også utfordringene med å sikre trygg mat. Derfor må beslutningstakere, forskere og matprodusenter fortsette samarbeidet med å sikre trygg mat.

Antallet registerte matbårne utbrudd og sykdomstilfeller har økt, også i Norge. Pilothallen fyller et kunnskapsbehov. Vi trenger bedre og sikrere metoder for å bli kvitt bakterier som farlige varianter av Listeria-bakterier eller E. coli i matproduksjon.

Matverkstedene på Ås

Patogen prosesshall er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, kjøtthall, vegetabilhall, fiskehall og pakkehall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Hallene inngår i Matpiloten.

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway. Den omfatter også prosessfasilitetene på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter