Nofima huser Europas eneste prosesshall der de farligste matbårne bakteriene kan studeres i naturlig produksjonsmiljø. Under åpningen forteller seniorforsker Askild Holck hvordan forskningen skal gå til.

Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria og E.coli i et realistisk produksjonsmiljø, for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf.: +47 64 97 02 13
askild.holck@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

Sikkerhetskravene for å produsere livsfarlig mat er svært strenge, og det gjør Patogenprosesshall unik. Hallen er spesialbygget med hensyn til luft, avløpsvann og destruksjon av avfall for å hindre smitte til omgivelsene. Her er det mulig å forske på sykdomsfremkallende bakterier i mat under prosessering, pakking og lagring, samt studere effekter av vask- og desinfeksjonsmetoder.  Forskere tilsetter bakterier, undersøker hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikler metoder som sikrer trygg mat.

Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave er å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon.

Mange matbårne sykdomsutbrudd

En mer globalisert hverdag gjør at mat, både som råstoff og ferdige produkter, i økende grad krysser landegrensene. Økt bredde i tilgangen til mat gir større mangfold og matglede, men det øker også utfordringene med å sikre trygg mat. Derfor må beslutningstakere, forskere og matprodusenter fortsette samarbeidet med å sikre trygg mat.

Antallet matbårne utbrudd og sykdomstilfeller øker, også i Norge. I 2013 fikk Folkehelseinstituttet rapport om 62 utbrudd og 1.103 sykdomstilfeller. Tallene for 2012 var 44 utbrudd og 1042 sykdomstilfeller.

Pilothallen fyller et kunnskapsbehov. Vi trenger bedre og sikrere metoder for å bli kvitt bakterier som farlige varianter av Listeria-bakterier eller E. coli i matproduksjon.

Antall sykdomstilfeller i Norge årlig som følge av matbårne bakterier. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker