Nofimas forskere skal blant annet studere muligheter for å kunne redusere kompleksiteten i materialene og hvilken effekt dette vil ha på produktkvalitet og holdbarhet.

Pakkehallen på Ås

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.

Vi tilbyr
  • Skreddersydde kurs innen emballering
  • Uttesting av pakkemetoder (vakuumpakking og gasspakking)
  • Testing og råd om valg av filmer og folie
  • Holdbarhetstesting i klima/kjølerom

 

Emballasjen er en vesentlig del av det ferdige produktet, med stor betydning for holdbarhet, valg av distribusjonsløsning og hvordan produktet fremstår for forbruker. Normalt foregår pakkeforsøkene internt i bedriftene, med den konsekvens at ordinær produksjon blir stanset for å utføre forsøkene.

Eksempler på utstyr i pakkehallen

  • Dyptrekker (som kan pakkes med forskjellige gasser også høyoksygen, skinpack og vakuum)
  • Skålpakkemaskin
  • Vakuumkammermaskiner

Matverkstedene på Ås

Pakkehallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, vegetabilhall, fiskehall og kjøtthall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning.

 

Les mer om:

Relatert innhold