Nofimas emballeringsfagfolk utvikler emballasjeløsninger som forbedrer holdbarheten til en rekke ulike matvarer. Foto/cc: JOe Urrutia/Nofima

Pakkehallen

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Magnhild Seim Grøvlen
Magnhild Seim Grøvlen

Senioringeniør
Tlf.: +47 994 61 271
magnhild.grovlen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Anlaug Ådland Hansen

Vi tilbyr

 • Skreddersydde kurs innen emballering
 • Uttesting av pakkemetoder (vakuumpakking og gasspakking)
 • Testing og råd om valg av filmer og folie
 • Holdbarhetstesting i klima/kjølerom

 

Emballasjen er en vesentlig del av det ferdige produktet, med stor betydning for holdbarhet, valg av distribusjonsløsning og hvordan produktet fremstår for forbruker. Normalt foregår pakkeforsøkene internt i bedriftene, med den konsekvens at ordinær produksjon blir stanset for å utføre forsøkene.

Spørsmål knyttet til regelverk og reguleringen av matkontaktmaterialer håndteres av Emballasjekonvensjonen (EK)

Utstyr:

 • Termoformer (dyptrekker) for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
 • Skålpakkemaskin for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
 • Horisontal flowpack maskin
 • Posepakkermaskin
 • Instrumenter for analyser av barriereegenskaper koblet til vanndamp, oksygen og karbondioksid
 • Zetasizer og Inkjet-printer for bruk ved aktiv og intelligent emballering
 • To lysrom: romtemperatur og kjølerom.

Matverkstedene på Ås

Pakkehallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, vegetabilhall, fiskehall, kjøtthall og patogen prosesshall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Hallene inngår i Matpiloten.

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway. Den omfatter også prosessfasilitetene på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter