Nofimas forskere skal blant annet studere muligheter for å kunne redusere kompleksiteten i materialene og hvilken effekt dette vil ha på produktkvalitet og holdbarhet.

Pakkehallen på Ås

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Magnhild Seim Grøvlen
Magnhild Seim Grøvlen

Senioringeniør
Tlf.: +47 994 61 271
magnhild.grovlen@nofima.no

Vi tilbyr

  • Skreddersydde kurs innen emballering
  • Uttesting av pakkemetoder (vakuumpakking og gasspakking)
  • Testing og råd om valg av filmer og folie
  • Holdbarhetstesting i klima/kjølerom

 

Emballasjen er en vesentlig del av det ferdige produktet, med stor betydning for holdbarhet, valg av distribusjonsløsning og hvordan produktet fremstår for forbruker. Normalt foregår pakkeforsøkene internt i bedriftene, med den konsekvens at ordinær produksjon blir stanset for å utføre forsøkene.

Spørsmål knyttet til regelverk og reguleringen av matkontaktmaterialer håndteres av Emballasjekonvensjonen (EK)

Utstyr i pakkehallen

  • Termoformer for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
  • Skålpakkemaskin for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
  • Posepakkermaskin
  • Instrumenter for analyser av barriereegenskaper koblet til vanndamp, oksygen og karbondioksid

Matverkstedene på Ås

Pakkehallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, vegetabilhall, fiskehall, kjøtthall og patogen prosesshall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning.

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway. Den omfatter også prosessfasilitetene på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Les mer om:

Relatert innhold