Her i Måltidets hus i Stavanger har Nofima laboratorier og forsøkshaller hvor vi forsker på hvordan vi kan ta vare på maten best mulig. Noe av utstyret er tilgjengelig for matprodusenter som vil teste sine produkter.
Her i Måltidets hus i Stavanger har Nofima laboratorier og forsøkshaller hvor vi forsker på hvordan vi kan ta vare på maten best mulig. Noe av utstyret er tilgjengelig for matprodusenter som vil teste sine produkter. Foto: Kjell Merok/Nofima

Måltidets hus

I Måltidets hus deler vi lokaler med bedrifter og fagmiljøer som alle jobber for å skape gode måltider.

Kontaktperson
Portrettbilde av Gro Haugvaldstad Kleiberg
Gro Haugvaldstad Kleiberg

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 15 283
gro.h.kleiberg@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Sivertsvik
Morten Sivertsvik

Forskningssjef
Tlf.: +47 905 97 998
morten.sivertsvik@nofima.no

Forsøkshallene og laboratoriene i Måltidets Hus har totalt et areal på ca. 1000 m2. Arealet er delt opp i forskjellige soner. Det er i utformingen av lokalene lagt stor vekt fleksible løsninger samt høy hygienisk standard.

I tilknytning til forsøkshallene er det et eget renrom hvor det kan kjøres forsøk som krever spesielt høy hygienisk standard.

Lokalene er delt inn slik:

Fiskehall

I fiskehallen finnes det utstyr for mottak og forbehandling av fisk. I tilknytning til området finnes to store kjølerom for oppbevaring av hhv ubehandlet og delvis prosessert fisk (for eksempel salting, marinering). I tilknytning til fiskehallen finnes det utstyr for røyking av produkter, samt gode muligheter for kjølt oppbevaring av råstoff.

Forsøkshall

I forsøkshallen finnes et stort produksjonskjøkken. I tillegg er det områder tilrettelagt for installasjon av forskjellig type prosessutstyr. Dette kan være utstyr som finnes i MH eller utstyr som hentes inn fra samarbeidspartnere.

Vi har også utstyr for høytrykksprosessering.

Pakkehall

I pakkehallen finnes det tilgjengelig utstyr for emballering av næringsmidler – alt fra utstyr for lukking av metallemballasje til forkjellig typer utstyr for pakking i modifisert atmosfære.

Autoklavrom/varmebehandling

I autoklavrommet er det oppmontert to autoklaver, basert på to forskjellige teknologier.

Laboratorier

I Måltidets Hus er det laboratorier utstyrt for mikrobiologiske, fysiske og kjemiske analyser knyttet til næringsmidler. I tillegg finnes det sensorisk laboratorium og spesialrom for forbrukeranalyser.

Les mer om:

Relatert innhold