Hvis gjellene er røde som her, er det kort tid siden fisken ble slaktet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen©Nofima.
I Fiskehallen finnes blant annet verktøy for å registrere visuelle endringer og egenskaper ved fisken.

Fiskehallen

Fiskehallen har et eget fiskemottak. Her kommer det inn hel fisk og filet som skal gjennom kvalitetsanalyser i fiskehallen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Larsson
Thomas Larsson

Forsker
Tlf.: +47 413 47 369
thomas.larsson@nofima.no

Her prepareres også fisk til analyser i flere andre laboratorier i Nofima. Fiskehallen har svært høy aktivitet, og aktiviteten er knyttet til forskningsprosjekter fra offentlig finansierte prosjekter, og mange industrifinansierte prosjekter. Aktiviteten i hallen er først og fremst innen fagfeltene fiskeernæring, kvalitet, fiskehelse og avl og genetikk.

En av styrkene til Fiskehallen at våre fagfolk har er lang erfaring med verktøy for å registrere visuelle endringer og egenskaper ved fisken. Sammen med fysiske målinger gir det en helhetlig kvalitetsbedømmelse av fisken. Vi kan også ta ut forskjellige organ til histologiske undersøkelser.

Matverkstedene på Ås

Fiskehallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri og mølle, kjøtthall, vegetabilhall, pakkehall og patogen prosesshall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Hallene inngår i Matpiloten.

Vi kan tilby

Fysiske målemetoder som:

 • Farge/fett
 • Tekstur
 • Vannbinding
 • Vekstregistrering på fisk – filet og organ
 • Visuelle endringer
 • pH energistatus
 • Histologi

Preparering til videre analyser av for eksempel:

 • Genuttrykk
 • Genotypering
 • Gelanalyse
 • Primære celler i kultur
 • Metabolisme
 • Fett – fettsyrer
 • NIR-målinger

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway. Den omfatter også prosessfasilitetene på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg

 
Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling …