Forskerne Thomas Larsson og Turid Mørkøre bruker Fiskehallen i sine kvalitetsforsøk. Illustrasjonsfoto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Fiskehallen på Ås

Nofima på Ås har eget fiskemottak. I Fiskehallen kommer det inn hel fisk og filet som skal gjennom kvalitetsanalyser i fiskehallen. Her prepareres også fisk til analyser i flere andre laboratorier i Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Vi kan tilby:

Fysiske målemetoder som:

 • Farge/fett
 • Tekstur
 • Vannbinding
 • Vekstregistrering på fisk – filet og organ
 • Visuelle endringer
 • pH energistatus
 • Histologi

Preparering til videre analyser av for eksempel:

 • Genuttrykk
 • Genotypering
 • Gelanalyse
 • Primære celler i kultur
 • Metabolisme
 • Fett – fettsyrer
 • NIR-målinger
 • Emballeringsløsninger
 • Sensoriske egenskaper

Fiskehallen har svært høy aktivitet, og aktiviteten er knyttet til forskningsprosjekter fra offentlig finansierte prosjekter, og mange industrifinansierte prosjekter.

Aktiviteten i hallen er først og fremst innen fagfeltene fiskeernæring, kvalitet, fiskehelse og avl og genetikk.

En av styrkene til Fiskehallen er lang erfaring med verktøy for å registrere visuelle endringer og egenskaper ved fisken. Sammen med fysiske målinger gir det en helhetlig kvalitetsbedømmelse av fisken. Vi kan også ta ut forskjellige organ til histologiske undersøkelser.

Fiskehallen er en del av Nofimas matverksted på Ås, som for øvrig består av bakeri, kjøtthall, vegetabilhall og pakkehall. Disse hallene er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

Les mer om:

Relatert innhold