Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
Nofima har lang erfaring med utvikling og oppskalering av metoder for bioprosessering, og har alt nødvendig utstyr som trengs for å prosessere en rekke råstoff. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Biotep

Nasjonalt anlegg for testprosessering av biologisk råstoff

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sverre Aarøen
Sverre Aarøen

Driftssjef
Tlf.: +47 900 72 492
sverre.aaroen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

Vi tilbyr:

 • Prøveproduksjon
 • Utvikling og optimalisering av prosesser og teknologi
 • Råd og veiledning om oppskalering
 • Markeds- og forbrukeranalyse av produktet
 • Kostnadsoverslag for produksjonen
 • Leie av utstyr til småskalaproduksjon
 • Leie av utstyr til forskning og utdanning

 

Bioprosessering innebærer bruken av biologiske komponenter (gjær, enzymer og annet) til å behandle og omdanne råstoff til nye produkter, slik som proteiner, peptider og oljer.

På Biotep hjelper vi høyteknologiske bedrifter med å overføre lovende forskningsresultater fra laboratoriet til stor skala. Anlegget ble åpnet i 2013.

Prøveproduksjon

Ved Biotep kan bedrifter gjennomføre prøveproduksjon basert på sine egne prosesser og teknologi. Nofima kan også samarbeide med bedriftene i utviklingen av disse prosessene og teknologiene. Mindre bedrifter kan leie utstyr til bruk i midlertidig eller vanlig produksjon.

Vi gir bedrifter mulighet til å teste produksjon i stor skala uten å ta risikoen med en stor investering. Etter prøveproduksjon kan det lages kostnadsoverslag og prototype kan testes i markedet.

I tillegg til kommersielt bruk kan anlegget brukes i forskning og utdanning.

Erfarne forskere

Biotep er lokalisert i nærheten av laboratorier og forsøkshall ved Nofimas hovedkontor i Tromsø. Nofima har bred erfaring innen bioteknologisk forskning, utvikling og oppskalering av metoder for bioprosessering, og har alt nødvendig utstyr for å prosessere en mengde ulike råstoff.

Hver type råstoff trenger optimaliserte prosesser for at man skal kunne hente ut ønskede komponenter, både vannløselige, fettløselige og fast fase. Komponenter som hentes ut er for eksempel fiskemel, benmel, skallmel, proteiner, bioaktive peptider, småmolekylære forbindelser, olje og grakse. Ved Nofima optimaliserer vi prosesser på labskala og skalerer opp gjennom en trinnvis prosess for å komme opp på mindre industrinivå.

Ved Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon.

Ved Biotep i Kaldfjord, Tromsø får industrien ta steget fra lab til storskalaproduksjon. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Råstoff fra ulike kilder

Biotep prosessanlegg er bygget for å kunne ta imot de fleste typer marint råstoff, både forbehandlet og ubehandlet. Anlegget er svært fleksibelt, slik at hver bedrift kan sette opp prosesser som er skreddersydd for deres behov.

Biotep behandler og prosesserer en rekke råvarer til kommersielle produkter.

Adresse

Ropnesveien 71
N-9107 Kvaløya

Filmer om Biotep

Bioteps utstyrspark inneholder:

 • Fasiliteter for håndtering av mange typer råstoff
 • To reaktorer på 2,2 m3
 • To- og trefase dekantere
 • Utstyr for separering av væskefaser
 • Utstyr of rensing av oljer
 • Membranfiltrering av vannfase (ultra/micro, nano, revers osmose)
 • Konsentrering, to inndampere
 • Mølletørke
 • Spraytørke
 • Pulverhåndtering
 • Pakking av produkt
Les mer om: