Jan Moritz Sørensen og hans kolleger leverer årlig over 50. 000 analyser til bedrifter i inn- og utland.
Jan Moritz Sørensen og hans kolleger leverer årlig over 50. 000 analyser til bedrifter i inn- og utland. Foto: Bjørn Eirik Larsen/Nofima

BioLab

Vårt akkrediterte oppdrags- og forskningslaboratorium tilbyr analyser innen kjemi, mikrobiologi og fysikalske målinger.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jarle Wang-Andersen
Jarle Wang-Andersen

Leder, Biolab
Tlf.: +47 930 86 387
jarle.wang-andersen@nofima.no

Vi tilbyr følgende analyser:

  • Kjemisk sammensetning
  • Kjemiske analyser av protein- og nitrogenforbindelser
  • Kjemiske analyser i fett og oljer
  • Pigmentanalyser
  • Mikrobiologiske analyser i fôr og næringsmidler
  • Fysikalske målinger
  • Mineralanalyser

Vi utfører årlig ca. 50 000 analyser for norske og utenlandske virksomheter. BioLab har spisskompetanse innen marine råvarer og produkter, og kan derfor tilby ekstra støtte og produktkunnskap utover det man kan få hos vanlige kommersielle analyseleverandører.

Våre ansatte har omfattende kunnskap om råvarer, prosessutvikling og produkter innen marine og vegetabilske ingredienser til fôr og oppdrett, og til human anvendelse. Vi garanterer konfidensiell behandling av alle typer oppdrag.

akkreditering_nofima

Kvalitetssystemet vårt er basert på kravstandarden ISO 17025, og laboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering.

Akkrediterte metoder og metodereferanser

Vi utfører også ulike prosjekter, slik som utvikling av nye analysemetoder, kjemisk og mikrobiologisk kvalitetsdokumentasjon og hjelp til tolkning av regelverk.

Mikrobiologiske analyser

Laboratoriet har innarbeidet vel 20 mikrobiologiske analysemetoder som dekker ulike fysiologiske grupper, indikatororganismer samt de viktigste fôr- og matbårne patogener.

Mange av metodene er akkrediterte, blant annet metodene som brukes til dokumentasjon av produktsikkerhet eller som grunnlag for godkjenning av produkter i forhold til regelverk på fôr- og næringsmiddelområdet.

Proteiner og peptider

Vi har lang erfaring med proteinanalyser. I dag har vi akkrediterte analyser av protein både ved bruk av Kjeldahl-metoden og nitrogenforbrenningsmetoden i tillegg til akkrediterte analyser av aminosyresammensetning. Andre viktige analyser er størrelsesfordeling av peptider, hydrolysegrad samt flere ulike metoder for å bestemme nedbrytningsprodukter av protein.

Omega 3-oljer og fosfolipider

Gunnhild Hovde i BioLab forsker blant annet på fosfor, aminosyrer og flyktige nitrogenforbindelser. BioLab er et ekspertlaboratorium innen analyse av marine fettkilder, og vi kan bistå våre kunder med alle spørsmål de måtte ha på dette feltet.

Mariner organismer er opphav til et svært stort spekter av forskjellige fettsyrer. Analyse av marine fett er derfor mer krevende enn analyse av fett fra andre kilder. I Nofima utvikler vi metoder for å bestemme strukturen til forskjellige fettsyrer. Vi har særlig fokusert på å utvikle metodikk for sikker bestemmelse av transfettsyrer i marint fett, inkludert transfettsyrer dannet fra de viktige omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

BioLab tilbyr akkrediterte analyser av fettsyresammensetning hvor kunden får vite det faktiske innholdet av de ulike fettsyrene i prøven, og ikke bare en prosentvis fordeling.

Ettersom de fleste oljer og lipidekstrakter består av en i utgangspunktet ukjent blanding av mettede og umettede molekyler, har vi også utviklet en analysemetodikk for å analysere lipidklasser i absolutte mengder. Disse analysene bruker vi ofte for kunder med fokus på marine fosfolipider.

Oksidasjon

Kvalitet på olje er uløselig knyttet til oksidasjon, derfor forsker vi mye på dette, og selger også akkrediterte analysemetoder. Vi bistår industrien med å produsere produkter med høy kvalitet på sensoriske egenskaper og lagringsstabilitet ved bruk av «shelf-life»-tester.

Blant analysene vi utfører er peroksidtall og anisidtall, frie fettsyrer, analyse av tidlig oksidasjon ved bruk av head-space-kromatografi.

Vi har dessuten utviklet spesielle metoder for å analysere potensiell oksidasjonsstabilitet, og har metoder som bestemmer innholdet av ulike antioksidanter.

Pigmentinnhold i fôr og fisk

Rødfargen på fileten er en svært viktig kvalitetsparameter for laksefisk og de siste årene har det blitt tatt i bruk nye pigmentkilder. BioLab har vært med på kvalitetssikring av de metodene som brukes i dag, og vi leverer akkrediterte analyser av astaxanthin i fôr, fôringredienser og fisk. Vi har egne metoder for de ulike alternative pigmentkildene som Phaffia og Panaferd, og analyserer også astaxanthinestere fra krill og andre akvatiske krepsdyr.

Adresse

Besøksadresse:
Kjerreidviken 16
NO-5141 Fyllingsdalen

Postadresse:
Nofima
Postboks 1425 Oasen
NO-5844 Bergen

Les mer om: