Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen

Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åge Oterhals
Åge Oterhals

Seniorforsker
Tlf.: +47 957 04 669
aage.oterhals@nofima.no

Vi tilbyr:

 • Bred kompetanse innen prosess og kjemiteknikk
 • Et stort utvalg av prosessutstyr
 • Reaktorer og enhetsoperasjoner i 1-200 L skala
 • Uttesting av teknologi i samarbeid med utstyrsleverandør
 • Optimalisering basert på statistisk forsøksmetodikk
 • Karakterisering av fysikalske og kjemiske egenskaper
 • Kostnadsberegning og hjelp til oppskalering
 • Teknisk rådgivning og trouble shooting

Biobasert ingrediensutvikling begynner med høsting eller fangst av biologisk materiale og omhandler prosesstrinn som:

 • konservering
 • enzymatisk og kjemisk omdanning
 • sentrifugering
 • partikkel- og membranfiltrering
 • kromatografiske teknikker
 • ekstraksjon
 • adsorpsjon
 • molekylærdestillasjon
 • mekanisk avvanning
 • inndamping
 • tørking
 • formaling

Sluttproduktet er typisk et flytende konsentrat, olje, pulver eller granulat.  Vi tilbyr utstyr i lab- og pilotskala.

Prosess- og produktutvikling

Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. I våre forsøksfasiliteter kan vi teste ut alternativ teknologi og optimalisere prosess og produktegenskaper. Vi tilbyr også avanserte fysikalske og kjemiske metoder for karakterisering av mellom- og sluttprodukt.

I samarbeid med andre forskningsgrupper i Nofima kan utviklede ingredienser testes i formulerte fôr og næringsmidler. Gjennom NAMAB kan vi også tilby oppskalering til semi-industriell skala og prøveproduksjon av kommersielle partier.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …