Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen

Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åge Oterhals
Åge Oterhals

Seniorforsker
Tlf.: +47 957 04 669
aage.oterhals@nofima.no

Vi tilbyr:

 • Bred kompetanse innen prosess og kjemiteknikk
 • Et stort utvalg av prosessutstyr
 • Reaktorer og enhetsoperasjoner i 1-200 L skala
 • Uttesting av teknologi i samarbeid med utstyrsleverandør
 • Optimalisering basert på statistisk forsøksmetodikk
 • Karakterisering av fysikalske og kjemiske egenskaper
 • Kostnadsberegning og hjelp til oppskalering
 • Teknisk rådgivning og trouble shooting

Biobasert ingrediensutvikling begynner med høsting eller fangst av biologisk materiale og omhandler prosesstrinn som:

 • konservering
 • enzymatisk og kjemisk omdanning
 • sentrifugering
 • partikkel- og membranfiltrering
 • kromatografiske teknikker
 • ekstraksjon
 • adsorpsjon
 • molekylærdestillasjon
 • mekanisk avvanning
 • inndamping
 • tørking
 • formaling

Sluttproduktet er typisk et flytende konsentrat, olje, pulver eller granulat.  Vi tilbyr utstyr i lab- og pilotskala.

Prosess- og produktutvikling

Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. I våre forsøksfasiliteter kan vi teste ut alternativ teknologi og optimalisere prosess og produktegenskaper. Vi tilbyr også avanserte fysikalske og kjemiske metoder for karakterisering av mellom- og sluttprodukt.

I samarbeid med andre forskningsgrupper i Nofima kan utviklede ingredienser testes i formulerte fôr og næringsmidler. Gjennom NAMAB kan vi også tilby oppskalering til semi-industriell skala og prøveproduksjon av kommersielle partier.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …