På forskningsstasjonen på Sunndalsøra kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk. Foto: Terje Aamodt.
På forskningsstasjonen på Sunndalsøra kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk. Foto: Terje Aamodt.

Laboratorier og forsøksanlegg

Nofima har laboratorier og forsøksanlegg som dekker behovene innen våre forskningsområder. Anleggene gir næringene mulighet til både å gjennomføre eksperimenter og til å kjøre prøveproduksjoner. Ønsker du å utføre tester hos oss? Ta kontakt.

Jan Moritz Sørensen og hans kolleger leverer årlig over 50. 000 analyser til bedrifter i inn- og utland.

BioLab

Vårt akkrediterte oppdrags- og forskningslaboratorium tilbyr analyser innen kjemi, mikrobiologi og fysikalske målinger.

Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.

Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Matpiloten

Nofimas prosesshaller på Ås er en del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen FoodPilotPlant Norway.

Alle fasiliteter