Uttak i forsøk med rognkjeks på Sunndalsøra i hallen for marin fisk. Foto: Terje Aamodt / Nofima.

Laboratorier og forsøksanlegg

Nofima har laboratorier og forsøksanlegg som dekker behovene innen våre forskningsområder. Anleggene gir næringene mulighet til både å gjennomføre eksperimenter og til å kjøre prøveproduksjoner. Ønsker du å utføre tester hos oss? Ta kontakt.

Jan Moritz Sørensen og hans kolleger leverer årlig over 50. 000 analyser til bedrifter i inn- og utland.

BioLab

Vårt akkrediterte oppdrags- og forskningslaboratorium tilbyr analyser innen kjemi, mikrobiologi og fysikalske målinger.

Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.

Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.

Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Alle fasiliteter