Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2019

Verdens fremste på krabbe

 Ernæring og fôrteknologi    Marin bioteknologi    Markedsforskning    Næringsøkonomi    Produksjonsbiologi    Prosessteknologi    Råvare og prosess    Sjømatindustri  

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe.

– Vi følger både kongekrabben og snøkrabben fra fangstfeltet til verdensmarkedet, og har et unikt nettverk med samarbeidspartnere, sier Sten Siikavuopio.

– Nofimas forskning har fokus på å skape mest mulig verdi av ressursen konge- og snøkrabbe, framholder Grete Lorentzen.

Begge er seniorforskere i Nofima og sentrale i det omfattende og brede forskningsarbeidet som skjer på de to forholdsvis nye marine artene i norske farvann.

I henhold til Norsk sjømatråds overordnede strategi skal skalldyr være en spydspiss for sjømat fra Norge, og bidra til å posisjonere Norge som verdens beste sjømatnasjon globalt. I 2018 ble det eksportert konge- og snøkrabbe for 740 millioner kroner.

En smakebit

For å vise bredden i krabbeforskningen, må vi fatte oss i korthet, men her er altså en «smakebit».

Fangst: 70 prosent av kongekrabben som fiskes på norske felt eksporteres levende til verdensmarkedet – hoved- sakelig til EU, USA og Asia. Sammen med fiskerne jobber forskerne med utvikling av skånsomme fangstmetoder – for å få mindre skadet fangst og bedre dyrevelferd.

Fôr: Ved Fôrteknologisenteret hos Nofima i Bergen, har vi gjennom år med utprøving utviklet et tørrfôr til skalldyr. Til sammenlikning med fôr til laksefisk som skal spises umiddelbart må fôr til skalldyr være stabilt i vann over lengre tid uten å smuldre opp og må tåle å bli tygget på. Å produsere en slik fôrpellet, som både har høy vannstabilitet, riktig tekstur og gode synkeegenskaper er svært krevende.

Levendelagring og -transport: Hvordan holde krabben levende etter fangst? Og hvordan ivareta dyrevelferd samtidig som krabben skal transporteres med bil og fly? Stikkord
er vannkvalitet, temperatur, fôrtilgang, lys, tid og plass.

Genetikk: Både kongekrabbe og snøkrabbe skifter skall flere ganger i løpet av vekstperioden. Kvaliteten på kjøttet endres dramatisk i denne perioden. Derfor er det viktig å vite hvor i skallskifteforløpet krabbene er. Forskerne har funnet Y-organet og Halloween-genene som regulerer skallskiftet hos krabbene.

Raskt og nøyaktig

Prosessering: Vi har undersøkt hvordan ulike trinn i prosessen; varme- behandling, høytrykk, pakking, frysing og tining påvirker produktet. Målet er å finne kombinasjoner som gir et produkt med optimale lukt-, smak- og tekstur-egenskaper.

Restråstoff: Det er viktig å utnytte hele dyret. I krabbens skall og innmat finnes både verdifullt kitin og marine oljer. Nofima kan på sitt Nasjonalt senter for
bioprosessering, Biotep, kjøre forsøk for å finne den beste utnyttelsen av restråstoffet.

Kjøttfyldemåling: Kjøttfylde er en av de viktigste kvalitetsparameterne. Det er derfor viktig at fiskere, industri, og markedet har kunnskap om kjøttfylden. Kjøttfylde er i tillegg viktig for fangst sortering og prisfastsetting. Tradisjonelt bestemmes kjøttfylde manuelt, noe som er både tidkrevende og unøyaktig. Nofima er, i samarbeid med industrien, i ferd med å utvikle et måleinstrument som ved hjelp av nærinfrarødt lys kan måle kjøttfylde raskt og nøyaktig uten å skade dyret.

Marked: Snø- og kongekrabbe er spesielt populære i markeder langt unna Norge – både fysisk og kulturelt. Hvilke markedsmuligheter og krav er der? Hvordan kan man posisjonere og differensiere norsk krabbe ovenfor internasjonale kjøpere for å skape både økt verdi og forutsigbarhet?

Forvaltning: Forvaltningen legger rammene for verdiskapingspotensialet i næringa. Regelverket for krabbefisking er under stadig utvikling. I Nofima undersøker vi hvordan forvaltninga kan utformes for å bidra til størst mulig verdiskaping også her.

Solid grunnlag – Oppdrett er det seneste trinnet i krabbeforskning. Høyst interessant for både forskere, industri og marked. Vi er så vidt i gang, men har gjennom bredden i forskningen til nå skaffet oss et solid grunnlag å jobbe videre med, sier Sten Siikavuopio.

 

 

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Lorentzen
Grete Lorentzen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 76
grete.lorentzen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 27
sten.siikavuopio@nofima.no

Mer næringsnytte