Ph.D-stipendiat Ragnhild Svalheim har brukt Nofimas «trålsimulator» - svømmetunnelen - i forsøkene rundt kvalitet på nyfanget fisk.
Ph.D-stipendiat Ragnhild Svalheim har brukt Nofimas «trålsimulator» - svømmetunnelen - i forsøkene rundt kvalitet på nyfanget fisk. Foto: Lidunn Mosaker Boge

Prosjektår 2015

Uthvilt torsk best

Forbrukerne etterspør god nok torsk, industrien jakter nok torsk for etterspørselen. Nofima vil finne ut om torsken har det godt nok.

Konklusjonen så langt er at stresset og utmattet nyfanget trålfisk kan hvile seg til god kvalitet i løpet av seks timer.

Ph.D.-stipendiat Ragnhild Aven Svalheim har gjort flere ulike forsøk med bruk av en spesialbygd svømmetunnel på Havbruksstasjonen i Tromsø.

Arbeidet tar for seg eksperimentell simulering av forhold som oppstår under det kommersielle trålfisket, og undersøkelser av hvordan disse forholdene virker inn på fiskens fysiologi og hvilke konsekvenser dette har for kvaliteten på råstoffet.

De ulike fasene av trålfiske er fysisk utmattelse mens fisken prøver å unngå trålmunnen, trengsel når den samles opp i trålposen og blir løftet opp av vannet, og store trykkendringer fra ulike dyp og opp til havoverflaten.

– Svømmetunnelen er i hovedsak en trålsimulator der vi kan en legge til rette for ulike forhold som etterligner de forskjellige stadiene i trålfangst, sier Svalheim.

Når fisk svømmer til utmattelse, klarer den ikke få nok oksygen til svømmemuskulaturen og den får først en opphoping av laktat (melkesyre). Deretter skjer en videre økning i rødfarge i muskulaturen i noen timer mens den hviler.

Når den hvite muskelen til hvitfisk blir rød, vurderes det som forringet kvalitet.

Mengden blod til hvit muskel øker i 2-4 timer etter anstrengelse, for så å gå ned igjen til hvilenivå.

Prosjektet Ragnhild Svalheim jobber med, er del av satsningen til CRISP – et senter for forskningsdrevet innovasjon innen bærekraftig fiskeri.

Resultatene er relevante i sammenheng med forsøkene som er gjort om bord på trålere, der man har testet pumping av levende fisk fra trålposen, med påfølgende hviletid i vannfylte kar.

– Fisk som lagres levende om bord holder en høyere kvalitet enn fisk som dør i mottaksbinger uten vann. Det interessante man må se på videre er hvordan man også kan sørge for å få fisken effektivt og skånsomt ombord i tråleren. Uthvilt torsk har best kvalitet, fastslår forskeren.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Aven Svalheim

SAMARBEIDSPARTNERE:
Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og industripartnere

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte