Oppdrettslaksen trenger nok marint omega-3 for å opprettholde god helse i et vanlig oppdrettsmiljø – med de utfordringer det innebærer. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Trygt omega-3-innhold i fôr?

 Ernæring og fôrteknologi  

Omega-3 fra havet er ettertraktet blant folk og fisk. Men ressursen er i manko og oppdrettslaksen får mindre omega-3 i fôret enn før.

Spørsmålet forskerne stiller seg, er hvor lite marint omega-3 oppdrettslaksen kan klare seg med? For laksen kan lite omega-3 være en helserisiko.

Nofima og NIFES har undersøkt all tilgjengelig kunnskap om hva som bør være et trygt lavt innhold av marint omega- 3 i fôr til oppdrettslaks, og som samtidig er nok for at fisken skal ha god helse. Dette presenterte de i rapporten «Fett for fiskehelse – 2016».

Flere faktorer

I korttidsforsøk på land har forskerne sett at fisken klarer seg med mindre enn en prosent marint omega-3 i fôret. Så langt viser langtidsforsøk i merder i sjø at 1,6 prosent omega-3 og over, ikke gir redusert vekst og overlevelse.

Før trodde man at 1 prosent var forsvarlig nivå i sjø, men nyere forsøk viser at det ikke stemmer i praksis.

– I sjø er det varierende miljøforhold som gjør at flere faktorer spiller inn på laksens behov for marint omega-3. Det betyr at selv om ett nivå kan være godt nok for fisken under gode oppdrettsbetingelser, kan den trenge mer omega-3 under krevende miljøforhold, sier Bente Ruyter, forsker i Nofima.

Mindre robust

Innholdet i dagens kommersielle fôr varierer, men alle ligger godt over én prosent.

Nofima og NIFES har testet om ulike nivå av omega-3 har konsekvenser for laksens helse. Disse forsøkene viste at for lite omega-3 kan gjøre laksen mindre robust og mer utsatt for å utvikle virussykdommer. Forskerne vet også at sammensetningen av fettet i fôret påvirker hvordan fettet fordeles i kroppen til laksen. Det kan påvirke sykdomsforløpet under virusinfeksjoner.

– Det er en del som skal på plass før vi kan si noe sikkert om hvor lite omega-3 som er trygt i kommersiell produksjon av oppdrettslaks, avslutter Ruyter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 74
bente.ruyter@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
NIFES (prosjektleder)

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte