Jakten på kjønnsgenet hos torsk har pågått i flere år. Nå har Nofima­forsker Øivind Andersen lyktes – sammen med kolleger fra NMBU. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2018

Torskens kjønnsgen er funnet

 Produksjonsbiologi  

Ved hjelp av en DNA-prøve fra en torsk er det nå mulig å bestemme både kjønnet på fisken og om det er en kysttorsk eller skrei.

Forskere fra CIGENE (NMBU) og Nofima står bak forskningsgjennombruddet*.

Tidligere har man kunnet fastslå kjønnet til torsken først etter at den er blitt kjønnsmoden og fått rogn eller melke. Men nå kan du når som helst i torskens liv, helt fra den er et befruktet egg, finne ut om det er en hunn eller en hann. Den samme DNA-prøven vil også kunne avsløre om det er kysttorsk eller skrei. Dermed er en ny milepæl nådd i fiskeforskningen, ikke bare med tanke på forvaltning av vår nasjonalfisk, men også for å kunne undersøke hvordan forurensning og temperaturendringer kan påvirke en av Norges fremste inntektskilder.

Viktig funn for torskeoppdrett

– Dette forskningsfunnet vil også ha stor betydning for fremtidig torskeoppdrett, sier seniorforsker Øivind Andersen i Nofima.

Tidlig kjønnsmodning hos hanntorsken har vært en stor utfordring for oppdrettsnæringen. Oppdrettere ønsker derfor å produsere kun hunntorsk, siden hunnene blir kjønnsmodne mye senere og dermed også blir større enn hannene. Ved å skille hunnfisk fra hannfisk på et svært tidlig utviklingsstadium, kan man øke profitten betydelig når oppdrett av torsk kommer på fote igjen.

Torskegenomet satt sammen på nytt

Jakten på kjønnsgenet hos torsk har pågått i flere år gjennom Aquagenom-prosjektet i Norges forskningsråds program BIOTEK2021. I tillegg har Norges
torskeavlsprogram vært med på å danne grunnlaget for forskningsarbeidet.

Øivind Andersen forteller at arbeidet har vært svært komplisert, siden ulike fiskearter har forskjellige gener som styrer kjønnsutviklingen.

– Dessuten var vi nødt å sette sammen hele torskegenomet på nytt for å finne hva som skiller hanner og hunner, forklarer Andersen.

Gjennombruddet i samarbeidet mellom CIGENE ved NMBU og Nofima gjør at man nå kan bestemme kjønnet hos all torskefisk.

Oljeforurensing og klimaendringer

– Dette verktøyet kan blant annet brukes i studier på oljeforurensning som i dag gjøres på hvitting. Det vil også være viktig i undersøkelser av hvordan klimaendringer påvirker kjønnsutviklingen og reproduksjonen hos polartorsk i Barentshavet, sier Andersen.

Les den vitenskapelige artikkelen i Nature-tidsskriftet Scientific Reports.

*Universitetet i Oslo og CEES har tidligere meldt i pressen at de har funnet kjønnsgenet hos torsk. I den vitenskapelige publikasjonen de skrev, går det derimot fram at de ikke har funnet selve kjønnsgenet, kun området genet er på.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øivind Andersen
Øivind Andersen

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 03 92
oivind.andersen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
CIGENE (NMBU)

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd, BIOTEK2021

Mer næringsnytte