Femte generasjon oppdrettstorsk har mange av de ønskede egenskapene på plass for vekst og sykdomsresistens. Torsken er blitt husdyr. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2019

Torsken er blitt husdyr

 Produksjonsbiologi  

Avl og oppdrett av torsk er i ferd med å lykkes. På samme måte som med laks, har forskerne nå klart å utvikle torsk tilpasset et liv i merd.

– Biologien tilsier i hvert fall at vi nå er klare til å ta et steg videre og skru opp volumet i oppdrett av torsk, sier Nofima-forsker Øyvind J. Hansen.

Han har det forskningsfaglige ansvaret både for Nasjonalt avlsprogram for torsk og Senter for marin akvakultur som Nofima har drevet siden oppstarten i 2003.

Vokser raskt

Målet var å avle fram en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk, og som har bedre resistens mot fiskesykdommer.

Det å domestisere – gjøre husdyr av – nye fiskearter, tar tid. Når femte generasjon oppdrettstorsk nå vokser i sjøen, er mange av de ønskede egenskapene på plass for vekst og sykdomsresistens.

– Individer fra torskefamilier som har vokst bra og er blitt valgt til å være foreldre for kommende generasjoner har et godt genetisk utgangspunkt for å være tilpasset et liv i oppdrett. Avlsorsken i vårt anlegg viser ingen tegn til å ville rømme, den blir ikke stresset av mennesker, og den vokser raskt. Dødeligheten i merd er på 16 prosent. Nå har vi fisk som kan nå slaktevekt på tre kilo etter 22 måneder i havet, sier Øyvind J. Hansen.

Langt bedre utgangspunkt

Nofima har avlsmateriale fra 600 familier. Materiale fra vel 200 familier brukes per generasjon.

– Til å begynne med startet vi opp med en ny generasjon hvert år. Nå har vi redusert antall årganger, og har altså på 15 år produsert fem generasjoner, sier Øyvind J. Hansen.

Forbedringene som er gjort gjennom 15 år, både avlsmessig og produksjonsmessig, gjør at torskeoppdrettere nå har et langt bedre utgangspunkt for sin produksjon enn de hadde tidligere. Det gir økt forutsigbarhet i produksjonen, og økte muligheter for å oppnå lønnsomhet i oppdrettet.

– Kunnskap og infrastruktur fra avlsprogrammet for torsk kan brukes til mange forskjellige formål men videre genetisk foredling av oppdrettstorsken er det viktigste for oss, sier Øyvind J. Hansen

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Johannes Hansen

FINANSIERT AV:
Nærings- og fiskeridepartementet

Mer næringsnytte