Kunnskap om torskefiletens egenskaper er nødvendig fordi CO 2-emitteren må være tilpasset produktet den er ment for, for å oppnå best mulig holdbarhet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Torsk holder lengre med CO2

 Fangstbasert akvakultur    Sjømatindustri    Trygg og holdbar mat  

En genial liten pad som forsiktig slipper ut ekstra CO2, kan forlenge holdbarheten på en pakke fersk torsk med opptil fire dager.

– Dette kan få mye å si for å redusere matsvinnet, sier Nofima-forsker Anlaug Ådland Hansen.

Den flate, lille genistreken kalles en CO2-emitter. Nofima har utviklet den selv med midler fra blant annet Norges forskningsråd.

CO2-emitter tilpasset hver enkelt råvare

Allerede i dag finner du en liten pad under maten i ferskvarepakninger. Denne trekker til seg fuktighet. Å absorbere fukt er imidlertid alt den gjør, men erstatter du den vesle fuktoppsamleren med en CO2-emitter oppnår du samtidig økt holdbarhet.

Når fukt fra maten kommer i kontakt med emitteren, avgir den CO2. Dette hindrer bakteriefremvekst, og utløpsdatoen kan forlenges.

Selve CO2-emitteren må være nøyaktig tilpasset produktet, produktets fuktighet og vekt. I tillegg er det viktig at hygienen på produktet før pakking er riktig ivaretatt.

Øker holdbarheten

Tester Nofima har gjennomført viser at holdbarhet på en vakuumpakket torskefilet kan være syv dager. En CO2-emitter øker vakuumpakningens holdbarhet med to dager, til ni dager.

Dette er første gang CO2-emitter er testet i vakuumpakninger på torsk.

Vanlig holdbarhet på den samme torskefileten i pakke med modifisert atmosfære, forkortet til MAP, er inntil ni dager. Hvis en CO2-emitter legges inn i MAP-pakningen øker holdbarheten med opptil fire dager, totalt 13 dager.

Forsøkene med torsk og CO2-emitter ble gjort ved en temperatur på 2°C.

– CO2-emitter er en ganske ny teknologi, som allerede er i bruk. Våre forsøk viser at de kan gis en svært allsidig anvendelse, sier Anlaug Ådland Hansen.

Hun understreker imidlertid at selv om CO2-emitter kan bidra til økt holdbarhet, er også filetens startnivå av bakterier avgjørende for at kvaliteten holder seg frem til forbruker.

Forskningen er utført gjennom forskningsprosjektet Catch.

Kontaktperson
Portrettbilde av Anlaug Ådland Hansen

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte