Ved hjelp av QIM – «Kvalitetsindeksmetoden» - setter Nofima topp kvalitet på dagsorden i sjømatnæringa. Foto: Lars Åke Andersen

Prosjektår 2015

Topp kvalitet på dagsorden

Da Cermaq kom til Nofima på kurs, var det for å lære å sikre enda bedre at laksen holder høy kvalitet gjennom hele holdbarhetstiden.

Den standardiserte metoden som de Cermaq-ansatte ble kurset i, kalles QIM – «Kvalitetsindeksmetoden». Metoden er utviklet av Nofima-forskere i samarbeid med forskere fra en rekke europeiske land.

Den standardiserte metoden finnes tilgjengelig for en rekke arter, blant annet torsk, hyse, sild, sei, uer og reker.

Oppdrettsselskapet Cermaq er verdens tredje største oppdretter av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Canada og Chile. Nofima har i flere år samarbeidet med Cermaq for å måle kvaliteten på laksen deres. Forskerne har gjort målinger, og selskapets ansatte har gjort vurderinger i samråd med Nofima.

Men ikke alle egenskaper er like enkle å vurdere, og krever at den som evaluerer er godt trent i metoden.

– Det aktuelle kurset var skreddersydd for Cermaq. Vi har imidlertid laget også et undervisningsopplegg som vil være nyttig for sjømatindustrien generelt, forklarer forsker Torbjørn Tobiassen.

Blant temaene som gjennomgås på kurset er holdbarhet, instrumentelle målinger og slakteprosessen. Deltakerne får både teori og praktiske oppgaver hvor de øver på å vurdere laksen.

Kvalitetsleder i Cermaq, Kristin Dahlen, sier at kurset bidrar til å løse utfordringer for selskapet.

– Vi har slakterier på flere steder og et stort kontrollørkorps. For å kunne sammenligne data er vi avhengige av å bruke samme metode og ha en enhetlig forståelse for de ulike parameterne vi skal bedømme. Metoden vi lærer på kurset er et godt verktøy for å sikre dette, sier Dahlen.

– Vi lærer også hvordan vi kan kommunisere med kundene om ferskhet. Flere av våre kunder bruker de samme parameterne for å vurdere ferskheten, og det er en stor fordel at vi snakker samme språk som dem, sier hun.

Nofima arrangerer årlig en rekke kurs, seminarer og fagdager om temaer som berører fiskeri, akvakultur og matindustriene.

Er du interessert i et lignende kurs? Ta kontakt!

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen

Mer næringsnytte