Forskere ved Nofima har flere gode tips til hvordan oppdrettere konkret kan styrke smoltens robusthet og redusere tap i sjø. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Prosjektår 2016

Svømming for livet!

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Dødelighet etter utsett i sjø kan forebygges på settefiskstadiet. Her er to tiltak som settefiskprodusenter selv kan gjennomføre.

– I 2015 døde 41 millioner laks etter utsett i sjø i norsk lakseoppdrett, viser uoffisielle tall fra Fiskeridirektoratet. Men mange laks som dør i merd kan trolig overleve og bli til god mat og fortjeneste for oppdretter, og vi har verktøy for å få det til, sier Sven Martin Jørgensen, forsker og prosjektleder i prosjektet FitSmolt.

Smolt i dårlig forfatning er mer mottagelig for sykdommer og sårbar overfor håndtering og stress. Ved å heve den generelle helsestatusen, kan oppdrettere jobbe videre med smolt som er bedre rustet til å tåle påkjenningene i sjøfasen.

Her er to tiltak som ny forskning viser at vil kunne gi effekt.

Tiltak 1: Ta ut de dårligste svømmerne

Forskerne utviklet en test som de brukte i prosjektet for å rangere svømmekapasitet hos liten lakseparr. De dårligste svømmerne hadde dårligere hjertehelse og kortere gjellelameller sammenlignet med de beste svømmerne.

Disse forskjellene fant forskerne igjen over åtte måneder senere.

Forskere ved Nofima har flere gode tips til hvordan oppdrettere konkret kan styrke smoltens robusthet og redusere tap i sjø. Da var lakseparren blitt post-smolt, og de beste svømmerne hadde vokst 5–8 prosent bedre og hadde betydelig mindre sårskader på finnene sammenlignet med de dårligste svømmerne.

Ved å sortere ut de dårligste svømmerne, vil oppdretter kunne sitte igjen med smolt med både bedre vekstpotensial samt sterkere organer som er sentrale for oksygentransport, altså mer robust smolt.

Tiltak 2: Tren fisken

Trening utfordrer laksen og gjør at den vokser bedre, bygger sterkere hjerte- og svømmemuskulatur og øker fiskens fysiologiske kapasitet. I FitSmolt trente forskerne laks allerede fra yngelstadiet.

De positive effektene av trening var soleklare; bedre vekst, styrket hjertehelse og fysiologi samt betydelig høyere overlevelse under PD-smitteforsøk.

– Hvis flere oppdrettere tar grep som tiltakene nevnt over, kan vi håpe på betydelig og varig utslag på dødelighetsstatistikken de neste årene, sier Jørgensen. – Det fortjener laksen!

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte