Forsøk i CtrlAQUA viste at både stor og liten smolt tålte overgang til sjøvann like godt. Foto: Terje Aamodt © Nofima

Prosjektår 2018

Stor smolt ikke alltid best

 Produksjonsbiologi  

Forskere i innovasjonsprogrammet CtrlAQUA jobber ut fra hypotesen om at en utvidet fase i resirkuleringsanlegg på land, vil forbedre fiskens vekst og velferd i sjø.

Med resirkuleringssystemer konstruerer vi imidlertid et miljø for laksen, hvor det vi vet om den fra før, ikke nødvendigvis passer inn. Resultatene av nye forsøk med utsett av fisk ved ulik størrelse i sjø, viser at størst ikke nødvendigvis alltid er best.

– Spørsmålet er om det viktigste er at tiden laksen er i sjøen minimeres, eller om produksjon totalt sett er mest mulig effektiv, sier prosjektleder for forsøkene, Trine Ytrestøyl.

Lys, brakkvann og ulike størrelser

Ulike produksjonsregimer med lys, ferskvann, brakkvann og størrelse ved utsett er testet ut.

Fisken som hadde best vekst totalt sett gjennom livet, var den som ble satt ut på 100 gram etter å ha gjennomgått smoltifisering med lysstyring på tradisjonelt vis. Dårligst vekst hadde fisken som var 600 gram ved utsett.

Det som kanskje var mest overraskende, var at fisken i alle regimene tålte overgang til sjøvann. Overlevelsen i begge gruppene var den samme, og totalt overlevde 93 prosent av laksen som ble overført til sjø.

Flere gode produksjonsregimer

– Det ser ut til at laksen er ganske fleksibel med tanke på tidspunkt for overføring til sjøvann relativt bra, og at når den når en viss størrelse, så kan den utvikle sjøvannstoleranse uten lysstyring. Det gir mulighet for flere ulike produksjonsstrategier og større fleksibilitet sier Ytrestøyl.

Forskeren presiserer likevel at for å redusere rømmingsrisiko og lusepress, er det hensiktsmessig å forkorte tiden laksen er i sjø.

Dette illustrerer at det fortsatt er ubesvarte spørsmål om hvordan stor postsmolt bør produseres, og hvordan årstid og størrelse ved utsett påvirker prestasjon i sjøfasen. Det forskes det videre på i CtrlAQUA.

Forskningen er gjort i BENCHMARK-prosjektet i CtrlAQUA – Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (www.ctrlaqua.no).

Kontaktperson
Portrettbilde av Trine Ytrestøyl
Trine Ytrestøyl

Seniorforsker
Tlf: +47 71 40 01 35
trine.ytrestoyl@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf: +47 71 40 01 39
asa.espmark@nofima.no

FINANSIERT AV:
CtrlAQUA er finansiert av Norges forskningsråd, BENCHMARK er delfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Mer næringsnytte