Nofimas forskere jobber med å utvikle mer nøyaktige og effektive seleksjonsverktøy for å forbedre sykdomsresistens hos laks.

Prosjektår 2019

Stadig nærmere PD-resistent laks

 Avl og genetikk  

Ny forståelse av fiskens biologi bringer Nofimas forskerne stadig nærmere laks med høy resistens mot virussykdommen PD.

Pankreassykdom (PD) forårsakes av det som kalles et salmonid alfavirus (SAV). Sykdommen angriper bukspyttkjertelen og påvirker også hjertet hos laks. Resultatet er alvorlige økonomiske tap for oppdrettsnæringen.

I fire år har forskerne derfor gjennom prosjektet «SalmoResist» jobbet for å finne selve genene som ligger bak høy toleranse for, eller motstandsdyktighet mot virussykdommen. Nå nærmer de seg.

– Tidligere har vår forståelse av spesifikke gener og hva som bidrar til resistens vært begrenset. Nå har vi gjennom flere ulike innfallsvinkler funnet ut mer om hvordan fiskens biologi virker på sykdomsresistens, sier seniorforsker Nicholas Robinson i Nofima.

Mye mer nøyaktig

Dermed kan laks med det genmaterialet som gjør den mest mulig resistent mot sykdom, velges ut. For å identifisere de aktuelle genene bruker forskerne genmarkører. Disse markørene gjør dem i stand til å velge ut stamfisk med de ønskede egenskapene.

– Summen av kunnskapen vi har høstet til nå, er at vi er rustet til betydelig mer nøyaktige forsøk og utvelgelse for å øke PD-resistens hos laks, sier Robinson.

Viktig erfaring

I arbeidet med å komme sykdommen til livs har forskerne smittet laksefamilier og brukt genmarkører for å finne de genene som kan assosieres med resistens mot viruset som forårsaker PD.

– Vi ble i stand til å plassere de aktuelle genene på genkartet og måle mengden av de ønskede genproduktene produsert i fisk med høy sykdomsresistens sammenlignet med fisk med lav resistens. Kontrollerte smittetester er veldig nyttige for å undersøke gener som påvirker resistens mot dette alfaviruset, sier Nicholas Robinson.

Kunnskapen som genereres i forskningen på laks mener han også kan gi viktig erfaring for behandling eller forebygging av alfavirussykdom hos andre dyrearter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Nicholas Andrew Robinson

SAMARBEIDSPARTNERE:
SalmoBreed, Mowi, Salmar, Roslin Institute, NMBU, VESO

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte