Norsk krabbe ønskes velkommen på sjømatmarkedet i Seoul, hvor man finner sjømat av alle slag – og det ypperste selges levende. Foto: Ingrid Kvalvik/Nofima

Prosjektår 2016

Sør-Korea vil ha levende sjømat

 Markedsforskning  

Levende norsk krabbe er populær, men konkurransen er tøff. Forskning gir verdifull innsikt til bedrifter som vil inn på det koreanske markedet.

I mange deler av verden er levende sjømat svært populært, og prisen er høy. Norsk eksport av levende sjømat er relativt nytt, men nå har salget tatt av, særlig for kongekrabbe.

I 2016 ble nesten to tredeler av kvantumet kongekrabbe solgt levende til en eksportpris av svimlende 220 kroner per kilo, hovedsakelig til Sør-Korea.

For å få innsikt i hvorfor norsk krabbe på kort tid har blitt så populær, og hvordan den kan styrke sin posisjon i markedet, har Nofimas markedsforskere gjort dybdeintervjuer med sørkoreanske importører og innkjøpere for supermarkedkjeder.

Sterk konkurranse

– Koreanerne ønsker den norske krabben velkommen. De liker kvaliteten og norske eksportører, og de setter pris på konkurranse mellom leverandører, sier forsker Bjørg Helen Nøstvold.

Den norske krabben møter sterk konkurranse først og fremst fra russerne, som har levert levende rød og blå kongekrabbe til Korea i flere tiår.

Mens norsk krabbe pakkes levende i kasser og sendes med fly til Seoul, leverer russerne krabben direkte med båt. De har dermed fordelen av å levere kun levende, skadefri krabbe, og tar skadd eller død krabbe med tilbake. Sør-Korea har også eget krabbefiskeri.

Godt omdømme

Koreanerne spiser ikke all krabben selv. Rundt halvparten av krabben som importeres blir solgt videre, stort sett til andre asiatiske land. Det er svært viktig med høyt nok kjøttinnhold, både for salg, pris og overlevelse.

Forskerne ser også at det kan være gunstig for norske krabbebedrifter å tilpasse seg russiske og koreanske sesonger i krabbefisket. Men bedriftene kan også dra fordel av at andre norske arter allerede er kjent.

– Norsk laks og makrell har godt omdømme i Sør-Korea. Nordmenn er ansett som både ærlige og ryddige, og dette kan krabbebedriftene nyte godt av, men det krever en markedsinnsats. I koreansk forretningsliv er langsiktige relasjoner en forutsetning for å lykkes, sier Nøstvold.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørg Helen Nøstvold

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norges Sjømatråd, Norges Råfisklag, Cape Fish, Varanger Seafood, Båtsfjordbruket Vitenskapelig samarbeid: University of Stirling

FINANSIERT AV:
Regionale Forskningsfond Nord

Mer næringsnytte