– Kan man sortere ut uegnet fisk, kan man utnytte kapasiteten på fileteringsanlegg bedre, sier seniorforsker Karsten Heia. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Slik kan de se inn i fisken

 Sjømatindustri  

Med sitt hyperspektrale kamera kan forskerne fortelle hva som befinner seg under torskeskinnet – uten å røre en kniv.

Forskerne har tidligere brukt teknologien for å lete etter kveis, og utvikler nå målemetoder for flere kvalitetsparametere – for eksempel blodinnhold og holdbarhet – uten å måtte gjøre mer enn å ta bilde av fisken.

– Dette er kjempeinteressant for aktører som leverer og mottar ferskfisk. Vi jobber for at all fisk i fremtiden kan bli målt når den kommer på kaia, sier forsker Karsten Heia.

216 kanaler

Vanlige fargebilder er sammensatt av tre farge-kanaler med rødt, grønt og blått lys, men med et spesiallaget kamera kan de ta bilder over hele 216 kanaler. Kameraet kan også detektere både synlig og infrarødt lys. Til sammen åpner dette for et spekter av ulike analyser – så lenge man vet hva man ser etter. Dette kalles avbildende spektroskopi.

– Ved hjelp av all informasjonen som kan fås ut av de apparatene vi bruker, blir vi med riktige algoritmer i stand til å se inn i fisken med nye øyne, sier Heia.

På sikt håper han at forskningen skal ha kommersiell anvendelse.

Spektroskopi kan også brukes på rødfisk. Enkelte produsenter av røykelaks kjøper inn opp mot 20 prosent mer laks enn nødvendig, for å kompensere for fisk som under filetering viser seg å måtte trimmes for blod og melaninflekker. Kan de unngå dette, vil de spare mye penger.

Holdbarhet

Det å vurdere fiskens holdbarhet med spektroskopi er en reell mulighet i fremtiden.

– Muligheten er der, hvis aktørene er med. Gjennom lagringsforløpet endres nemlig formen på proteiner i blodet. Blod oksideres, og sammensetningen av informasjon vi får fra bildene kan gi forhandlere informasjon om hvor lenge man kan forvente at fisken er holdbar, med nøyaktighet på pluss/minus én dag, sier Heia.

Nofima har nylig lansert to nye satsingsområder. Ett av dem er Spektek, et internt «Centre of Excellence» som skal levere forskning i verdensklasse på spektroskopi og andre målemetoder.

Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 94
karsten.heia@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norway Seafoods, Cermaq

FINANSIERT AV:
Regionalt forskningsfond Nord, Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Mer næringsnytte