During trials, real content in crab legs is compared to what the light indicated. Photo: Nofima

Prosjektår 2017

Slår kloa i kjøttfylde i krabber

 Råvare og prosess    Sjømatindustri  

Å undersøke kjøttfylde i krabbelegger manuelt, er både tidkrevende og unøyaktig. Nå finnes det en betydelig enklere metode for å slå kloa i krabbekjøttet.

Hvor mye av det delikate kjøttet som finnes i kongekrabbens legger, varierer med fangstfelt og sesong. Og til nå har det vært utfordrende for produsentene å vite hvilke krabber som inneholder det ettertraktede kjøttet.

– I dag skjer sortering etter kjøttfylde manuelt ved at operatører klemmer på en eller flere legger på krabben. Dette er tidkrevende og ikke særlig nøyaktig, slår seniorforsker Jens Petter Wold i Nofima fast.

Har utviklet metode

Bedrifter som lager produkter av kongekrabbe, har stort behov for en instrumentell metode for rask måling av kjøttfylde og til å sortere råstoffet.

– Rask måling vil ha mye å si for sortering av fangst på kjøttfylde og prisfastsetting mellom fisker og bedrift, sier Nofimas seniorforsker Grete Lorentzen.

Hun leder forskningsarbeidet i prosjektet Finnkrabbe, der næring og forskning sammen har som mål å utvikle nye og bedre metoder for prosessering av snø- og kongekrabbe. En viktig oppgave er å utvikle nettopp en rask og ikke-destruktiv og nøyaktig måling av kjøttfylde i leggene på ferske og levende krabber. Med NIR (Nær infrarødt)-lys kan vi «se» inni krabbeleggene uten å skade dem.

Ser lovende ut

Så langt i prosjektet ser det lovende ut:

– Vi har testet ut ulike instrumenter og får meget gode resultater med et NIR-instrument som en gang ble utviklet for å måle fettinnhold i hel laks. Vi sender lys inn i leggen på krabben og måler det lyset som kommer tilbake. Dette signalet inneholder informasjon om vann, fett og protein. Målingen tar ett sekund og vil forhåpentligvis bli til stor nytte for næringa, sier Jens Petter Wold.

Storskala industriproduksjon

Nå jobbes det med å utprøve ulike metoder for å finne det som egner seg best i storskala industriproduksjon.

– Målemetoden som vi i dag vet fungerer bra, krever at krabbebeina manuelt holdes inntil en sensor. Men aller helst ønsker næringa et system som kan stå over et transportbånd og måle automatisk på krabbebein som passerer under. Det er ikke umulig at vi får til det i løpet av prosjektperioden, sier Jens Petter Wold.

Forskerne jobber sammen med Storbukt Fiskeindustri i Honningsvåg og Arctic Catch i Vardø – begge betydelige aktører i norsk krabbeindustri. I tillegg til måleinstrument, har prosjektet som mål å utvikle metoder for human og etisk riktig bedøving og avliving av snø- og kongekrabbe. Dette er svært viktig for å sikre god dyrevelferd, og en mer effektiv og lettere håndtering av krabbe. Det skal også utvikles metoder for forbedret utblødning, koking, kjøling og innfrysing.

Den dagen et måleinstument for kjøttfylde er klart til bruk, ser forskerne anvendelse utover Finnkrabbe-prosjektet.

– For eksempel i forbindelse med levendelagring av kongekrabbe. Vi antar at det vil bli mer og mer vanlig med levendelagring i stor skala med fôring for blant annet å øke kjøttfylden. For å vite når foringen kan avsluttes, vil et slikt instrument være gull verdt. Likeledes ved lagring uten tilgang på fôr – hvor lenge kan krabben lagres levende uten at det går på bekostning av kjøttfylden? Også det gull verdt å vite, sier Grete Lorentzen.

I prosjektet skal forskerne også se om måleteknikken som utvikles for kongekrabbe kan brukes til å måle kjøttfylde i leggene på den noe mindre arten snøkrabbe.

 

Nofima-fyrtårn: Spectec

For å bidra til å gi næringene den spisskompetanse som er nødvendig for å levere produkter av ypperste kvalitet, har Nofima satset spesielt på å utvikle forskning i verdensklasse på utvalgte områder. Spektroskopi er en av disse satsingene, og gjennom fyrtårnprosjektet Spectec, som ledes av Jens Petter Wold, jobber forskerne kontinuerlig med å forbedre metoder og utvikle nye og bedre metoder for hurtigmåling med lys.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 02 35
jens.petter.wold@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Lorentzen
Grete Lorentzen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 76
grete.lorentzen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Storbukt Fiskeindustri AS, Arctic Catch AS, Optimar AS, the Norwegian Food Safety Authority in Hammerfest

FINANSIERT AV:
The Research Council of Norway

Mer næringsnytte