Petter Olsen, Nofima og Michaela Aschan, UiT har jobbet med verktøyet som viser konsekvenser av ulike scenarioer for fiskeri og økosystem. Foto: Rune Stoltz-Berthinussen © Nofima

Prosjektår 2018

Simulerer fiskeriforvaltning

 Næringsøkonomi  

Hva skjer med økosystemet i havet når man driver ulike fiskerier? Et nytt dataverktøy simulerer konsekvenser av ulike forvaltningsregimer.

Sammen med europeiske forskningspartnere har Nofima bidratt til å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig fiskeriforvaltning.
– Norge har et av verdens beste forvaltningssystemer for fiskeri, derfor er erfaring fra norsk forvaltning viktig for EU, sier seniorforsker Petter Olsen.
Mange av EUs bestander er overfisket. Prosjektet MareFrame, finansiert av EU, har hatt som mål å bedre EUs fiskeriforvaltning ved å involvere fiskerne mer, og å ta hensyn til hele økosystemet.

Tester scenarioer

En rekke forskningsmodeller er satt sammen for å gi et realistisk bilde av hva som vil bedre fisket og økonomien i europeisk fiskerinæring. Sju europeiske havområder og ett område ved New Zealand er modellert.
Nå kan fiskere, fiskeriorganisasjoner, industri og myndigheter selv teste ulike forvaltningsregimer, og få en visuell beskrivelse av hva som vil skje med fiskeriene og artene i økosystemet.
Det nettbaserte verktøyet beregner både hva som gir best resultater på kort og lang sikt, og hva som ikke fungerer. Det beregner også hvor mye det er lønnsomt å fiske av en art for å oppnå best mulig pris.

Aha-opplevelser

Forskerne har fått gode tilbakemeldinger på verktøyet, og opplever at fiskere blir betydelig mer engasjert i å delta i forvaltningen.
For eksempel mente skotske fiskere at en stor selbestand var årsak til at torskebestanden er kraftig redusert. Beregningene fra det nye verktøyet viste liten effekt ved å redusere selbestanden, mens andre tiltak må til for å reetablere torskefisket.
– De fleste vi viser det til sier «Dette trenger vi også!». Nå har vi på plass en «beste praksis» for hvordan fiskeriene best mulig kan ta vare på hele økosystemet i havet, sier Olsen.
I prosjektet ClimeFish jobbes det allerede med å videreutvikle verktøyet til også å ta høyde for klimaendringer.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 92 31
petter.olsen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
28 europeiske forskningspartnere ledet av Matís, Island

FINANSIERT AV:
EU

Mer næringsnytte