Foto: Audun Iversen © Nofima

Prosjektår 2017

Setter nye internasjonale mål

 Næringsøkonomi  

Nofima satser på mer internasjonalt samarbeid. Det kommer også norsk næringsliv til nytte.

Problemene forskningen skal løse er som regel felles for flere, slik at folk i mange land kan nyte godt av forskningsresultatene. Få problemstillinger er unike for enkeltbedrifter.

– Når vi forsker på hvordan vi kan bekjempe matjuks for eksempel, er det meningsløst å bare se på hva som skjer innenlands. Problemet starter gjerne lenge før matvaren kommer til norskegrensa. Vi trenger samarbeid over landegrenser for å få oversikt og finne løsninger på problemene, sier forsker Petter Olsen.

Klimaendringenes påvirkning på fiskeri og havbruk er et annet eksempel på tema hvor internasjonalt samarbeid og globale perspektiver er sentrale for å finne svar.

Ønsker mer EU-finansiert forskning

EU bruker nesten 80 milliarder euro på sitt forskningsprogram Horizon 2020, som går fra 2014-2020. Så langt har 430 millioner euro blitt tildelt norske organisasjoner, deriblant Nofima.

Men norske myndigheter ønsker en større del av kaka, ettersom Norge bidrar med store summer for å få lov til å søke om disse forskningsmidlene. Å søke forskningsstøtte fra EU er et krevende arbeid, derfor gir Norge tilskudd til norske forskningsinstitutt som vil skrive EU-søknader.

I tråd med den nasjonale strategien, er Nofimas mål å øke inntektene som kommer fra EU-prosjekter, fra fem til ti prosent. Derfor satser Nofima sterkt på å bygge opp fagområder og nettverk for forskere som vil jobbe internasjonalt.

Unik suksessrate

– Gode nettverk er avgjørende for å lykkes, sier Olsen, som er en nøkkelperson i Nofimas EU-satsing.

–Jeg deltar i ett internasjonalt nettverk om fiskeri og sjømat, og ett om matjuks og sporbarhet. I tillegg er jeg med i en tett sammensveiset gruppe forskere fra fem institutt, som har jobbet sammen i mange EU-prosjekter. Vi kjenner hverandre godt, og diskuterer utlysningene som kommer, forteller han.

EU har innvilget ni av ti søknader han har vært med på de siste sju årene. Til sammenligning er gjennomsnittlig suksessrate i Horizon 2020 på tolv prosent.

Samtidig som Olsen jobber i EU-prosjekter, er han også intern EU-koordinator i Nofima. Han holder oversikt over initiativer, søknader og prosjekter som forskerne deltar i, og det er ikke få. Rundt 100 forskere var i 2017 involvert i EU-forskning på ulike måter.

Et viktig kriterium for de fleste EU-prosjektene Nofima deltar i, er at forskningen må bidra til å løse konkrete samfunnsproblemer. Det passer Nofima godt.

– I Nofima driver vi anvendt forskning. Det betyr at kunnskapen vi forsker fram skal kunne tas i bruk av næringsliv og myndigheter på konkrete områder. Vi er vant til å se problemstillinger fra næringenes ståsted, og der har vi nok en fordel sammenlignet med enkelte av våre konkurrenter, sier Olsen.

Næringen må ta mer ansvar

Norsk næringsliv bruker vesentlig mindre penger på forskning enn våre naboland, men de siste årene er forskningsaktiviteten trappet opp. Myndighetene har signalisert at næringslivet fremover må ta større ansvar for at vi når målet om at tre prosent av BNP skal brukes på forskning og utvikling.

Dermed er det viktig at bedrifter og organisasjoner engasjerer seg i større grad i forskningen, også økonomisk. Akkurat nå har bedrifter en gyllen mulighet hos EU, forteller Olsen.

– I årene som kommer vil EU bevilge mer penger til innovasjonsprosjekter, hvor forskningsresultater skal bli konkrete nyvinninger for bedrifter og samfunn. Her må næringslivet kjenne sin besøkelsestid, sier han.


Horizon 2020-prosjekter hvor Nofima deltar:

 • Edulia
 • SafeConsumE
 • AQUAEXCEL2020
 • ClimeFish
 • PrimeFish
 • EU-China-Safe
 • FarFish
 • AgriMax
 • MedAID
 • VIVALDI
 • AUTHENT-NET
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 92 31
petter.olsen@nofima.no

Mer næringsnytte