Prosjektår 2015

Sauer er ålreite – også på smak

Du kan like godt lage får-i-kål av sauekjøtt som av lam. Mange vil ikke kjenne forskjell i smaken – og de fleste syns det smaker like godt.

I et forskningsprosjekt der målet er å utvikle smakfulle produkter av sau og lam, er det gjennomført tester både med Nofimas sensoriske panel – profesjonelle smaksdommere – og blant vanlige forbrukere. Hovedkonklusjonen er at bruk av sauekjøtt har stort potensial.

Det viser seg altså at det etablerte uttrykket om at «sauer er ålreite dyr» også medfører riktighet når det kommer til smak.

– Vi tror vi bare liker lam, men våre tester viser at forbrukere i de fleste tilfeller synes kjøtt fra sau smaker like godt. Resultatene fra våre tester viser at mange av oss i en blindtest ikke kjenner forskjell på smaken av kjøtt fra et ni måneder gammelt lam og en fire år gammel sau, sier sensoriker Kristine S. Myhrer i Nofima.

Hensikten med den pågående studien er å teste ut potensialet for sauekjøtt i markedet. Studien er en del av et større NFR-prosjekt hvor Nortura er eier, og Animalia, NMBU og Nofima er samarbeidspartnere. Bedre råvareutnyttelse og økt merverdi er målet for prosjektet.

Testen ble gjennomført i mars 2015 med 90 forbrukere som fikk smake på tre prøver med lammekjøtt og tre prøver med sauekjøtt. Alle prøvene ble hentet fra lår på dyrene.

Forbrukerne fikk totalt 36 beskrivende ord å velge mellom. Svarene de ga, finner du igjen i «ordskyen» som illustrerer denne artikkelen.

Til slutt ble forbrukerne bedt om å svare på et spørreskjema om sitt forbruk av lammekjøtt og sauekjøtt, og sine holdninger til de to ulike fårekjøtt-typene.

– Når forbrukerne blir bedt om å velge hva de vil servere til påskemiddag eller høstens får-i-kål, foretrekker de langt fleste lam framfor sau. Men sannheten er at forbrukere ikke opplever store forskjeller mellom lam og sau når de ikke vet hva de spiser. Noen av forbrukerne i studien forvekslet også lam med svinekjøtt, og sau med storfe, sier Myhrer.

Ingen av prøvene hadde utslag for ullsmak, som fårekjøttet har en tendens til å ha et rykte som.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf: +47 64 97 01 59
margrethe.hersleth@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kristine S Myhrer
Kristine S Myhrer

Prosjektleder/sensoriker
Tlf: +47 64 97 01 77
kristine.myhrer@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Nortura, Animalia og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Nortura

Mer næringsnytte