– Målet er mest mulig protein med best mulig smak, sier forsker Birthe Vang. Foto: Audun Iversen © Nofima

Prosjektår 2018

Satser stort på fiskepulver

 Marin bioteknologi  

Sammen med Myre Havbruk AS jobber Nofima med å lage et produkt som skal løfte proteinpulver av fisk opp i nye prisklasser.

Fiskemel er ingen ny oppfinnelse. Det er å framstille et pulver nesten uten lukt og smak, og det å gjøre det i industriell skala, som er utfordringen.
I et tidligere prosjekt har Nofima utviklet en prosess som sikrer et smakfullt proteinpulver fra torskerygger. Nå jobber forskere og industri sammen med å øke denne prosessen til industriskala.

Så mye verdi som mulig

André Reinholdtsen i Myre Havbruk er pioner innenfor levende lagring av torsk. Med sylferskt råstoff vil han utvinne proteinet også fra den delen av fisken som blir igjen etter at filétmaskinene har gjort jobben.
– Vi vil skape så mye verdi som mulig av levendefisken, slik at vi kan betale fiskerne så godt at dette fisket er lønnsomt, også uten bonusordninger, sier Reinholdtsen.
Levendelagret fisk skal sammenlignes med linefanget fisk for å kartlegge hvordan kvalitet på råstoffet kan påvirke sluttproduktet. Metoden som brukes for å hente ut proteinet
fra restråstoffet, kalles hydrolyse. Ulike hydrolysemoduler skal testes ut.
– Målet er mest mulig protein med best mulig smak. De resultatene vi oppnår i liten skala i laboratoriene, skal skaleres opp til industriproduksjon. Det gjør vi i det nasjonale test anlegget for bioprosessering – Biotep – i Tromsø som Nofima driver, sier forsker Birthe Vang.

Stor nytte for hele industrien

Svarene forskerne skal komme fram til, er altså hva slags råstoff, prosess og infrastruktur som er ideelle for å maksimere utbytte og inntjening av det som er igjen når fileter er tatt ut av torsken.
Fiskepulveret vil kunne brukes som kosttilskudd, men også i industrien, som proteintilskudd i for eksempel fiskesupper, fiskekaker og andre bearbeidede sjømatprodukter.
– Prosesser som utvikles på bruk av restråstoff fra hvitfisk vil også være til stor nytte for hele industrien, slår forskeren fast.

Kontaktperson
Portrettbilde av Birthe Vang
Birthe Vang

Forsker
Tlf: +47 77 62 90 55
birthe.vang@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Myre Havbruk AS

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte