Med riktig og langsiktig avlsarbeid er Nofima i ferd med å avle fram rognkjeks med god helse, jevn vekst og stor appetitt på lakselus. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima

Prosjektår 2016

Robust, sulten og passe stor

 Avl og genetikk  

Den perfekte rensefisk skal ha robust helse, passe størrelse og stor appetitt på lakselus. Er det mulig?

– Ja, sier forsker Panya Sae-Lim.

– Med riktig og langsiktig avlsarbeid er Nofima i ferd med å avle fram rognkjeks med de ønskede egenskapene.

Fisk som trives

Rognkjeksen er en utbredt fisk langs norskekysten som har vist seg å ha god appetitt på en av de store utfordringene for norsk lakseoppdrett: lakselusa.

Tradisjonelt er det villfanget rognkjeks som har blitt brukt som rensefisk i oppdrettsanlegg. Ei laksemerd er imidlertid svært ulik rognkjeksens naturlige habitat.

Til nå har dødeligheten blant rensefisken vært stor. Nofimas avlsprogram for den driftige arbeidsfisken har derfor vært konsentrert om både å få frem en fisk som trives, og som er robust mot barrieresykdommen vibriose.

– I tillegg er det ønskelig å avle på familier som har vist seg å ha jevn vekst. Rognkjeksen kan tendere til kannibalisme dersom forskjellen i størrelse blant individer blir for utpreget, forklarer forskeren.

Og siden noen rognkjeks ser ut til å være mer glad i å spise lakselus enn andre, er det et klart poeng i å avle på den mest glupske.

Godt nytt for næringa

– Vi selekterer ut stamfisk fra en avlspopulasjon med naturlige genetiske variasjoner, og avler på de individene som har de egenskapene som ønskes. Å avle fram en helsemessig robust fisk som er tilpasset miljøet den skal leve i og har særlig appetitt på lakselus, er både god fiskevelferd og godt nytt for havbruksnæringen, sier Panya Sae-Lim.

– Oppdretterne blir mindre avhengig av villfisk, får rensefisk med bedre overlevelse og mindre variasjon i vekst og dermed størrelse. De trenger derfor ikke å skiftes ut så ofte. 2000 rognkjeks fra 68 familier fra avlsstasjonen i Tromsø inngår i det pågående forsøket, der resultatene skal være klare tidlig i 2017.

– Forskningen på rognkjeks er stadig i utvikling. Vi har ennå ikke fullt ut forstått de genetiske mulighetene, sier Panya Sae-Lim.

FINANSIERT AV:
Grunnbevilgning fra Norges forskningsråd

Mer næringsnytte