Ved bruk av hyperspektralt kamera, kan kvaliteten på rund fisk måles uten at det er behov for å skjære i den. Foto: © HySpex/Norsk Elektro Optikk

Prosjektår 2019

Revolusjonerende ny teknologi

 Sjømatindustri  

Kvalitetsmåling med lys på rund fisk kan revolusjonere fiskeindustrien. I løpet av 2020 blir den nye teknologien klar for salg.

– For første gang har vi muligheten til å gi et objektivt mål på hva som er god kvalitet allerede ved levering av hvitfisk på mottaksanlegg, sier seniorforsker Karsten Heia i Nofima.

Med gjennomlysingsteknologien, kalt spektroskopi, kan fisken også automatisk sorteres etter art ved levering.

I 16 år har Karsten Heia samarbeidet med teknologiutviklerne i Norsk Elektro Optikk (NEO) med å utvikle et hyperspektralt kamera til bruk på mat. Siden 2018 har Nofima og NEO samarbeidet med industriselskapene Maritech, Lerøy Norway Seafood og Havfisk om utvikling av en kommersiell maskin til kvalitetsmåling på rund fisk. Maritech er den største globale leverandør av programvare til sjømatindustrien, og er den industripartneren som skal kommersialisere produktet i 2020. Den industrielle utprøvingen er gjort på Lerøys anlegg i Båtsfjord i Finnmark.

Ekstrem teknologi

– Det er ekstrem teknologi og fysikk som er framstilt og utprøvd for å utvikle den norske fiskerinæringen, sier forskningssjef Heidi Nilsen på avdeling Sjømatindustri i Nofima.

Utgangspunktet for kvalitetsberegningen er at en utblødd fisk av god kvalitet har hvitt og delikat fiskekjøtt. En fisk som ikke er utblødd eller er blitt skadet eller klemt under fangst, vil ha bloduttredelser og blod ansamlinger i muskelen. På produksjons linja belyses fisken, og blodinnhold i fiskemuskelen måles gjennom det lyset som reflekteres tilbake til sensoren.

– Maskinen er utprøvd. Vi ser at teknikken fungerer. Vi klarer å analysere dataene fortløpende så snart de genereres, og maskinen er integrert med graderen – sorteringsmaskinen – på produksjonslinja. Vi er klare til å sette den i produksjon, slår Karsten Heia i Nofima fast.

– Norge er på høyt nivå internasjonalt når det kommer til forskning på mat og fisk og på utvikling av hyperspektrale kameraer. Så det at NEO og Nofima nå har utviklet noe som fungerer i industrien, er vi meget stolte av, sier daglig leder i HySpex, den hyperspektral avdelingen i NEO, Trond Løke.

Kan levere nøyaktig det de tilbyr

I løpet av 2020 skal kvalitetsmålingsmaskinen også testes ut på en av Havfisk sine trålere. Og måling på levende fisk kan komme etter hvert.

– Metoden har mange fordeler for sjømatindustrien. Mens de i dag ikke vet hvilken kvalitet de kan tilby, men må basere seg på skjønn, vil de etter kvalitetsmåling vite at de kan levere nøyaktig det de tilbyr, sier Karsten Heia.

En annen fordel med målingen er ifølge forskeren at man før produksjonen starter, vet hvilke tilgjengelige mengder som passer til høykvalitetsprodukter som loins og filet, hvilke som går i bulk til for eksempel farseprodukter, eller hva som passer best til saltfiskproduksjon.

Hele verdikjeden kan forbedres

For fiskeflåten, som kan montere målingsverktøyet på sin produksjonslinje, vil man kunne oppnå mye større kontroll på egne produkter.

– Havfiskeflåten leverer mye fryst råstoff som kanskje ikke kommer på markedet før etter fire-fem måneder. Ved å kunne måle kvalitet på linja på all fisk som kommer om bord, har de mulighet til å sortere etter kvalitet og unngå overraskelser og prisreduksjon i ettertid, sier Heia.

Alle data fra målingene samles og systematiseres, og vil både på produksjons anlegg på land og i trålerflåten gi kunnskap om hva som fører til kvalitetsvariasjoner. På den måten kan hele verdikjeden forbedres.

– Utfordringen har vært å lage måling og analyse så enkle at det blir mulig å masseprodusere utstyret billig nok, uten at det går for mye ut over kvaliteten. Det er dit vi nå har kommet, sier Karsten Heia.

Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 94
karsten.heia@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norsk Elektro Optikk/HySpex, Maritech, Lerøy Norway Seafoods, Havfisk

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og deltakende bedrifter

Mer næringsnytte