Oppdrett av marine arter lykkes i stadig større grad i Nofima. Systematisk forbedring i alle ledd i røktinga får æren for det. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2015

Optimisme for marine arter

Hardt og målrettet arbeid fører fram: Nofimas unike kompetansemiljø i Senter for marin akvakultur begynner å lykkes i oppdrett av marine arter.

Aldri har overlevelsen vært så høy på torskeyngelen til Nofima i Tromsø. Systematiske forbedringer på alle hold i røktinga har gjort utslaget.

‒ I noen kar hadde vi 100 prosent overlevelse 80 dager etter klekking. Selv om snittet for alle 200 kar er på 33 prosent overlevelse, er det en klar forbedring fra rundt én prosent da produksjonen til torskeavlsprogrammet startet opp i 2003, sier Atle Mortensen, leder for torskeavlsprogrammet.

Programmet har avlet gjennom tre generasjoner og brukt tida godt til også å optimalisere produksjonen av torsk.

– I nasjonal sammenheng har vi et unikt kompetansesenter med masse erfaring både med foring og hold av marine fiskearter. Når det gjelder torskeavl optimaliserer vi alt vi klarer; temperatur, miljøendring, fôr, fôringsrutiner, vannkvalitet, kvalitetssortering av egg og så videre, sier forskningssjef for produksjonsbiologi, Hilde Toften.

Fordi nyklekket torsk er så liten og sårbar på veien mot yngel – sammenlignet med for eksempel den noe mer robuste lakseyngelen – ligger det stor kompleksitet og mye omsorg i dette arbeidet.

– Torsk har høy dødelighet i tidlig livsfase, men når vi gjør alt riktig, ser vi et oppdrettspotensial, sier Hilde Toften.

Den stabile torskeyngelproduksjonen ved Senter for marin akvakultur gjør anlegget svært godt egnet til forskning på flere områder. I samarbeid med tre tyske forskningsinstitusjoner er det gjort banebrytende forskning som viser at den forventede temperaturøkningen og forsuringen av havet kan gi negative effekter på reproduksjonen hos torsk.

Torskeavlsprogrammet fortsetter i Nofima-regi også i 2016. En del av arbeidet går ut på å teste ut ingredienser i fôr til oppdrett av ulike marine arter.

Kompetansen hos Nofima-forskerne benyttes også til å forbedre produksjonsmetodene for rognkjeks. Kartlegging av rognkjeksens miljøkrav og grunnleggende genetikk med tanke på avl er underveis.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Næringsaktører innenfor havbruk, og ulike forskningsinstitusjoner

FINANSIERT AV:
Nærings- og fiskeridepartementet gjennom det nasjonale torskeavlsprogrammet, Norges forskningsråd, EU

Mer næringsnytte