Stipendiat Marta Bou Mira med laks fra forsøk på Dønna i Nordland.

Prosjektår 2017

Oppdrettslaks trenger omega-3

 Ernæring og fôrteknologi  

Et ferskt doktorgradsprosjekt viser at mer enn én prosent marine omega-3-fettsyrer er nødvendig i fôr for å bevare oppdrettslaksens gode helse.

Produksjonen av norsk oppdrettslaks er mer enn doblet i løpet av de siste tiår, noe som har ført til økt behov for fôrråvarer.

Siden tilgangen på fiskemel og fiskeolje er begrenset, består dagens laksefôr av cirka 70 prosent planteproteiner og planteoljer. Dette har ført til en reduksjon i nivået av de sunne, marine omega-3-fettsyrene i laksens vev og organer.

EPA- og DHA-fettsyrer

Konkurransen om fiskeoljeressursene er forventet å øke ytterligere i tiden fremover, noe som krever ny kunnskap om laksens minimumsbehov for de essensielle omega-3-fettsyrene.

I sitt doktorgradsprosjekt har Marta Bou Mira i Nofima studert hvilke minimumsnivå av marine omega-3-fettsyrer i fôret som vil sikre at oppdrettslaksen har god helse og vekst. Fettsyrene hun har studert spesielt kalles EPA og DHA, og i dag er fiskeolje den viktigste kilden til disse. Det er begrenset tilgang på fiskeolje i markedet, derfor er det ikke ønskelig å bruke mer enn nødvendig i oppdrettsfôr.

For lavt

I doktorgradsarbeidet er laks fôret fra 0 til 2 prosent av EPA og DHA helt fra startfôring og fram til slaktevekt på fire kilo. Bou Miras arbeid viser til at det rent ressursøkonomisk er lønnsomt med opp mot én prosent marine omega-3-fettsyrer i fôret, da dette gir høyest egenproduksjon av omega-3 i laksen. Forsøkene viste imidlertid at én prosent EPA og DHA i fôret, et nivå som tidligere ble ansett som behovsnivået, er for lavt til at laksen opprettholder god helse i et krevende miljø i merder i sjø.

De laveste nivåene av omega-3-fettsyrer i fôret førte til strukturelle endringer i tarm og ryggrad og høyere dødelighet etter lusebehandling.

Innholdet av marint omega-3 i kommersielt fôr er godt over nivåene som ga negative effekter i forsøk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 74
bente.ruyter@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Marta Bou Mira
Marta Bou Mira

Forsker
Tlf: +47 64 97 01 56
marta.bou@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
NMBU

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte