For at økologisk mat skal få større gjennomslag i norsk storhusholdning, må produktene tilpasses dens hverdag. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2015

Økologisk for storhusholdning

Stortinget har fastsatt mål på 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2020. Skal Norge nå målet, må norsk storhusholdning med.

For å øke mangfold av økologisk mat og gi storkjøkken mulighet til å øke sin andel, trenger vi både større og mindre bedrifter som produserer økologiske matvarer. I dette arbeidet har Nofima hatt midler fra Landbruksdirektoratet siden 2001 for å bistå bedriftene i å utvikle og produsere gode produkter. Svært mange av produsentene som tilbyr økologiske produkter, har benyttet seg av tilbudet.

Rørosmeieriet, Røroskjøtt og Toten Eggpakkeri er gode eksempler på bedrifter som foredler økologiske produkter og som har vekst og ambisjoner om å betjene et større marked.

Nofima har i 2015 hatt ansvaret for å holde åtte ulike fagkurs innen økologi for storhusholdning. Kursene har vært arrangert ulike steder i landet og omfatter blant annet bakekurs, vegetarkurs, frukt og bær.

Gjennom tre ulike undersøkelser har Nofima spurt kjøkkensjefer om hva som er største hindringer for økt bruk av økologisk mat.

– Våre undersøkelser viser at tilbudet av økologiske produkter til storhusholdning preges av manglende tilpasning til denne kundegruppen. De som lager flere hundre til over tusen porsjoner daglig, trenger økologiske produkter som er tilpasset deres hverdag. De etterspør mer bearbeidede produkter, kuttet, ferdig til bruk, sier prosjektleder Isabell Lien.

Og prisen? Den er fortsatt for høy, ifølge mange kjøkkensjefer – på noen produkter inntil 50 prosent høyere på økologisk sammenlignet med konvensjonell.

Kjøkkensjefene savner melkeprodukter i riktig forpakning, stort nok volum og tilgjengelig i hele landet. Bearbeidede grønnsaker er også høyt på ønskelista. Økologisk kjøtt og kjøttprodukter ansees nærmest som utilgjengelig, dels på grunn av veldig lite tilbud, dels på grunn av pris.

Det kan se ut som bedre samkjøring i å etterspørre – og bestille – produkter, vil dokumentere totalt etterspurt volum overfor leverandøren. Slik dokumentasjon vil antagelig også ha innvirkning på pris.

Kontaktperson
Portrettbilde av Isabell Urdahl Lien
Isabell Urdahl Lien

Sekretariatsleder EMB
Tlf: +47 64 97 01 46
isabell.lien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf: +47 64 97 01 66
ida.grini@nofima.no

FINANSIERT AV:
Landbruksdirektoratet

Mer næringsnytte