Dette er sluttproduktet med den nye metoden. Det kan blant annet brukes til biogass og jordforbedringsmiddel, samt som fôr til hundespann.
Dette er sluttproduktet med den nye metoden. Det kan blant annet brukes til biogass og jordforbedringsmiddel, samt som fôr til hundespann. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2013

Ny metode dreper smittestoffer

En ny behandlingsmetode for dødfisk fra oppdrettsnæringen gir redusert energiforbruk og produkter med flere bruksområder.

Denne metoden kan komme hele havbruksnæringen til gode. I Norge ble det i 2012 produsert cirka 1.2 millioner tonn oppdrettslaks. Rundt 5 prosent eller 60.000–80.000 tonn av fisken dør i merdene. Fisken samles opp daglig, og konserveres på stedet gjennom oppmaling og blanding med maursyre. Fisken kan være død av ulike årsaker, også sykdom.

Dødfisken har i utgangspunktet samme næringsinnhold som slaktet fisk, men det er en risiko for at den inneholder ulike smittestoffer. Etter dagens regelverk skal materiale fra dødfisk behandles med høytrykksterilisering, en behandling som er svært energikrevende og
skadelig for produktene.

– Vi har gjennomført flere prosjekter for å kartlegge hvor mye varme som må til for å gi tilstrekkelig dreping av aktuelle smittestoffer i maursyrekonservert fisk, sier seniorforsker Halvor Nygaard ved Biolab i Nofima.

Av sykdomsfremkallende bakterier ble blant annet Salmonella og sporer av Clostridium perfringens studert. IPN-viruset, som er det mest varmeresistente blant kjente smittestoffer i fisk, har også blitt undersøkt.

Ny kunnskap om IPN-virusets varmeresistens har gjort det mulig å fastsette prosesskrav som sikrer smittemessig trygge produkter.
Den nye behandlingsmetoden er basert på maursyrebehandling ved pH 4 i 24 timer og varmebehandling ved 85 °C i 25 minutter. Metoden har blitt utprøvd i storskalaforsøk ved Scanbio AS i Bjugn, og er nå i ferd med å bli vedtatt i EU, etter at den nylig fikk positiv risikovurdering fra European Food Safety Authority (EFSA).

Kontaktperson
Portrettbilde av Halvor Nygaard
Halvor Nygaard

Seniorforsker
Tlf: +47 55 50 12 33
halvor.nygaard@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Scanbio, Hordafor, Akvaren, Veterinærinstituttet, Mattilsynet

FINANSIERT AV:
Rubin, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Mer næringsnytte