Nofima har unike muligheter for å studere sykdomsfremkallende bakterier og virus i forskningsinstituttets sikre prosesshall for slike studier. Foto: Kjell J. Merok © Nofima

Prosjektår 2019

Ny kunnskap om mattrygghet

 Trygg og holdbar mat  

Mattryggheten i Norge er generelt god. Men fremdeles er det utbrudd av matbårne sykdommer og dermed behov for kunnskap som gir tryggere mat.

Forskningsprosjektet Patfoodchain, ledet av seniorforsker Askild Holck i Nofima, har sett på nye metoder for å produsere tryggere mat.

Matindustrien er utsatt for utfordringer med patogene mikroorganismer som for eksempel Listeria-bakterier og E. coli. Matbårne sykdomsutbrudd, tilbakekalling av produkter, overholdelse av regelverk og ulike tiltak i forbindelse med kontroll, er kostbare konsekvenser av slike problembakterier.

Store konsekvenser

I tillegg er det krav om at industrien reduserer kostnader, reduserer avfall og øker holdbarheten på produktene, samtidig som den reduserer bakterie
hemmende stoffer som salt og konserverings midler i maten – og fortsetter å ivareta mattrygghet som et viktig konkurransefortrinn for norsk mat.

– Det er ganske mange tusen registrerte matbårne sykdomstilfeller i året og sikkert også store mørketall. For dem som blir syke kan det ha store konsekvenser, og i Norge har vi hatt dødstilfeller fra smitte av både matbåren Listeria og E. coli, sier Holck.

Utgangspunktet for Patfoodchainprosjektet var at Nofima har unike muligheter for å studere sykdomsfremkallende bakterier og virus under forskjellige produksjons- og lagringsbetingelser i forskningsinstituttets sikre prosesshall for slike studier.

Brukernytte

– Prosjektet har gitt resultater som har en direkte brukernytte for industrien, sier Holck.

Produkter som spekepølser, egg, kylling, laks og bladgrønnsaker er studert i prosjektet.

Patfoodchain tok også for seg en av de største helseutfordringene i verden i dag; problemet knyttet til antibiotikaresistente bakterier.

– Utforming av organisatoriske rammeverk og forvaltningsstrategier for å håndtere disse utfordringene kan bidra til redusert risiko for at Norge opplever de samme alvorlige problemene knyttet til antibiotikaresistens som mange land har, sier Holck

Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 02 13
askild.holck@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Veterinærinstittuttet

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte