De strategiske programmene sikrer langsiktig kompetansebygging og Nofimas rolle som et internasjonalt ledende nærings rettet matforskningsinstitutt. Foto: Paal Andre, Matmerk

Prosjektår 2019

Norsk mat til nye høyder

 Mat og helse    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Nofima har mål om å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med tanke på sunnhet, smak,bærekraft, trygghet og kvalitet.

Her følger et utvalg av de nyeste forsknings resultatene fra de fire strategiske forskningsprogrammene SunnMat, FoodSMaCK, FoodMicroPack og InnoFood.

SunnMat

I SunnMat jobber forskerne for optimal utnyttelse av råvarer med tanke på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser. Et eksempel er ny kunnskap om ekstrudering som gir matprodusenter muligheter til å kunne lage nye, sunne produkter.

Forskerne utvikler blant annet såkalte omics-metoder til å forstå og kartlegge sammenhengen mellom sortsegenskaper eller vekst- og prosesseringsbetingelser og innholdsstoff sammensetningen av forskjellige råvarer.

Det siste året har forskerne kartlagt hvordan blant annet:

  • Ulike typer kostfiber tilsatt i brød påvirker både bakeegenskaper og helsemessig kvalitet
  • Marinering, tørking eller lagring påvirker kjøttkvalitet og protein-fordøyelse, marineringsforsøk med enzymer viser at ulike enzymer bryter ned kjøtt- og bindevevsproteiner ulikt.

FoodSMaCK

Målet for FoodSMaCK er å bidra til lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. Sensorikk er et av tre sentrale forskningsfelt. Det siste året har forskerne videreutviklet en relativt ny metode for å forstå og forutsi forbrukervalg basert på deres ubevisste holdninger til for eksempel sukkerreduserte produkter (Implicit Methods).

Vi har utviklet Raman-spektroskopi slik at metoden kan brukes til raske og ikke-destruktive in-line målinger av både hovedkomponenter som fett og protein, og i tillegg mer detaljert kjemi, som for eksempel fettsyresammen-setning.

Dataanalyse og modellering er det tredje forskningsområdet. Forskerne utvikler metoder for å forstå sammen-henger mellom «blokker» av data, som hvordan forbrukeres demografi, holdninger og preferanser påvirker matvalg, eller hvilke prosesstrinn som har størst påvirkning på sluttkvaliteten til en matvare.

FoodMicroPack

Forskerne i FoodMicroPack bidrar med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballe-ringsløsninger og redusert matsvinn.

Listeria er en stor utfordring for mange matprodusenter, derfor forskes det mye på Listeria i FoodMicroPack. Forskerne bruker mange angrepsvinkler for å finne svar på hvorfor Listeria er så vanskelig å bli kvitt. De har blant annet bygget opp en stor samling Listeria-bakterier, og sekvensert genomet for bakterietypen som dominerer i kjøttindustrien. Dermed kan man utvikle mer effektive strategier for å kvitte seg med bakterien.

Emballeringen er avgjørende for matens kvalitet. Forskerne studerer effektene av å velge alternativ til tradisjonelle plastmaterialer. De har funnet årsakene til misfarging av salami og har kartlagt hvilke bakterier som reduserer kvaliteten på kylling, og hvordan disse bakteriene vokser ved ulike emballeringsløsninger og lagringsbetingelser.

InnoFood

Designdrevet innovasjon og sterk forbrukerinvolvering står sentral når forskerne i InnoFood bygger kunnskapsplattformer. Målet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i matbransjen og i offentlig sektor.

Forskere har kartlagt måltidsbehovene til friske eldre, og funnet at de eldre ønsker seg mat som er enkel å tilberede og samtidig er god for både ganen og helsa, og ikke minst at de har noen å spise sammen med. I dette arbeidet brukte forskerne kreative fokusgrupper, intervjuer og fremtidsbilder som teknikk for involvering.

Å forstå kritiske faktorer for innovasjonsevnen til små bedrifter og rollen småskalaprodusenter spiller for innovasjon i norsk matnæring, har gitt økt kunnskap som vil komme hele matnæringen til gode. Det viser seg at økt involvering fører til bedre samarbeid og økt vekt på innovasjon

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf: +47 64 97 03 50
camilla.rosjo@nofima.no

FINANSIERT AV:
FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Mer næringsnytte