– Det gøyeste er når forskningen kommer til direkte nytte for næringslivet. Ingen ting er bedre enn det, sa forsker Tor Andreas Samuelsen da han viste fram bedriftshemmeligheten for Nosan. Foto: Helge Skodvin/Nofima

Prosjektår 2016

Norsk forskning blir grønn industri

 Ernæring og fôrteknologi    Produksjonsbiologi  

Tålmodig kråkebolleforskning i Nofima kan ende opp som en japansk næringslivssuksess.

Gjennom to tiår har forskere i Tromsø og Bergen forsket på kråkeboller og fôr for en interessert og prøvende næring.

Nå har også japanere fått øynene opp for denne forskningen. De vil bygge opp kråkebollenæringen og redde truet japansk tareskog. Og de satser.

Gjennombruddet

Gjennombruddet kom gjennom Nofimas samarbeid med det norske investeringsselskapet Kaston. De så at forskningen var nyttig i Japan. Der fikk tareskogen utenfor kysten hard medfart i tsunamien i 2011, og kråkeboller er i ferd med å beite ned siste rest.

Konseptet som skal redde den japanske tareskogen og skape ny næring, er utviklet i Norge. Det går ut på å hente opp kråkebollene, sette dem i spesialdesignede kasser og fôre dem opp slik at de får høyt innhold av rogn og dermed høy salgsverdi. På mindre enn ett år vil tareskogen hente seg inn igjen og skape miljø for andre marine arter.

For å få dette til var det behov for et høykvalitets fôr som både gir god vekst for kråkebollene og god smak og farge på rogna. Konseptet og fôret ble testet ut på japanske kråkeboller med svært godt resultat.

Et japansk fôrselskap ble derfor koblet med Nofimas forskere.

Unik oppskrift

Med medvirkning fra Kaston og Innovasjon Norge ble det i 2016 signert en lisensavtale. Avtalen handler konkret om at japanske Nosan nå har rett til å produsere og selge kråkebollefôr, basert på en unik oppskrift og produksjonsmetode som Nofimas forskere i Bergen har utviklet.

Representanter fra Nosan har fått opplæring i Nofimas produksjonshall i Bergen. Kaston har fremforhandlet og inngått avtalen. De opererer på lisens fra Nofima med å kommersialisere denne forskningen.

Svend Haakon Kristensen, regiondirektør for Asia i Innovasjon Norge, ønsker å se flere slike innovasjonsprosjekter.

– Symbolverdien er stor ved at dette er eksempel på retningen for Norges nye særstilling, hvordan vi kan tjene mer på havrommet og kommersialisering av forskning, sier Kristensen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tor Andreas Samuelsen
Tor Andreas Samuelsen

Seniorforsker
Tlf: +47 55 11 21 68
tor.a.samuelsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Philip John James
Philip John James

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 91 27
philip.james@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Kaston International, Nosan Corporation, Innovasjon Norge

FINANSIERT AV:
Innovasjon Norge, Kaston International m.fl.

Mer næringsnytte