Målet er tryggere og sunnere matvarer med lang holdbarhet. Forskere tester innovative mat­teknologier, og gjør alt tilgjengelig på nett. Foto: Tommy Ellingsen © Nofima

Prosjektår 2018

Nettverktøy for sunn, bærekraftig mat

 Prosessteknologi  

Tenk om vi kastet mindre mat, fikk flere matvarer uten allergener, og kunne bruke mindre energi på matproduksjon?

Ny bruk av matteknologier kan gjøre dette mulig. Men da må produsentene vite hvilke teknologier som passer for deres bedrift. I dag finnes det ikke noe samlet sted å hente kunnskap om hvilke teknologier som passer til ulike råvarer, prosesser og bruksområder. Nå er forskere i gang med å utvikle et verktøy på nett som skal gjøre det enkelt å velge riktig teknologi.

Nye prosessteknologier for mat

De nye teknologiene som matindustrien til dels har tatt i bruk, forbedrer holdbarhet og prosesser i matproduksjonen. Det er snakk om høytrykksteknologi som tar vare på næringsstoffer og øker holdbarheten, plasma-aktivert vann som kan bekjempe skadelige bakterier, og mikrobølgeteknologi, som bruker lite energi ved å bringe varme direkte inn i maten. Også pulserende elektriske felt, ultrafiolett lys og ultralyd blir undersøkt i prosjektet.
– Disse teknologiene kan gi oss tryggere og sunnere matvarer, som er bra for folkehelsen. Lengre holdbarhet på matvarer kan redusere matavfall tilsvarende rundt 440 millioner kroner for hver ekstra dag maten er holdbar. Maten blir også mer bærekraftig, siden de nye teknologiene sparer energi, reduserer klimagassutslipp og kan gi flere arbeidsplasser, sier prosjektleder Estefanía Noriega Fernández i Nofima.

Forskning og industri går sammen

Nofima leder det fireårige prosjektet «iNOBox», hvor eksperter fra en rekke forskningsinstitusjoner skal tette kunnskapshull og utvikle nett-verktøyet i samarbeid med matprodusenter og utstyrsleverandører. Verktøyet blir åpent tilgjengelig for alle, med særlig vekt på matindustrien. Fire unge forskere vil også få gjennomføre sine doktorgrader og postdoktor-studier i prosjektet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Estefanía Noriega Fernández

SAMARBEIDSPARTNERE:
7 (norske) matprodusenter, 4 (internasjonale) utstyrsleverandører og 6 forskningspartnere

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte