Forsker Thomas Larsson og prof. Kjell-Arne Rørvik deler gjerne kunnskap om hvordan kvaliteten på fileten kan styres gjennom produksjonen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2015

Næringsnyttig fargemåling

Lakseoppdrettere tar nå i bruk Photofish i kvalitetsanalyser. Nofima ønsker lykke til med verktøyet, som så dagens lys for 13 år siden.

‒ Da vi startet utviklingen av dette verktøyet, så vi behovet for å raskt og objektivt kunne måle farge, pigment og fettinnhold i hver enkelt laks, sier Kjell-Arne Rørvik i Nofima, en av de tre gründerne.

Bakgrunnen var at det er krav til visuell farge på filet i Norsk bransjestandard, men ingen analyse tilgjengelig som direkte måler farge og samtidig er objektiv. Alternativet er kjemisk analyse av pigment fra fileten, og det tar tid. Det var derfor behov for verktøyet Rørvik hadde utviklet. Med det kunne farge måles løpende gjennom produksjonen, og kvaliteten styres frem mot slakt. Men teknologien måtte bli mer brukervennlig.

Teknologileverandøren AKVA group fattet etter hvert sterk interesse for innovasjonen, og lagde et nytt bærbart apparat som kunne gjøre målinger på lokaliteten.

Nå er bedriften i gang med produksjon og salg av Photofish-apparater. Metode, statistikk og beregninger er verifisert av Nofima. Nofima kvalitetssikrer også hvert enkelt apparat før det blir utlevert til oppdretter. Nofima har kontinuerlig brukt Photofish i sin forskning siden prototypen ble lansert i 2003.

‒ Vi er glade for å se at AKVA group kan ta videre vår forskning og implementere dette hurtiganalyseverktøyet i næringa, sier Rørvik.

Einar Helsø er Product Manager i AKVA group, og mener de som teknologileverandør er avhengig av et godt samarbeid med kompetansemiljøer:

‒ Det var avgjørende for oss å ha Nofima med på laget gjennom kommersialiseringen av Photofish, sier Helsø.

Nofima følger også opp oppdrettere som trenger råd om kvalitetsstyring:

‒ Gjennom år med forskning og erfaring fra felt vet vi mye om metoder for optimal innfarging. Vi har for eksempel data som viser at når fisken stresses, forbrukes pigmentet (som er en antioksidant), og fargen blir mindre rød. Ved å overføre slik kunnskap til oppdretterne, får de full effekt av fotoboksen. Den kunnskapen deler vi gjerne! avslutter Rørvik.

Bildetekst: Forsker Thomas Larsson og prof. Kjell-Arne Rørvik deler gjerne kunnskap om hvordan kvaliteten på fileten kan styres gjennom produksjonen.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Gründere Erland Austreng og William Mikkelsen, AKVA group

FINANSIERT AV:
Nofima, AKVA group

Mer næringsnytte