Etterspørselen etter norsk klippfisk øker stadig i Angola. Med innsats og tilstedeværelse er det rom for økning i mulighetenes marked.
Etterspørselen etter norsk klippfisk øker stadig i Angola. Med innsats og tilstedeværelse er det rom for økning i mulighetenes marked. Foto: Sagaci Research

Prosjektår 2015

Mulighetenes klippfisk-marked

Angola er et stadig viktigere marked for norsk klippfisk av sei - og utviklingen antyder økt etterspørsel.

Det er en mulighet norsk industri må gripe.

På oppdrag fra FHF har markedsforskere fra Nofima skaffet kunnskap om klippfiskmarkedene i Angola. Hensikten med arbeidet har vært å tilegne norske bedrifter grunnleggende kunnskap om det angolanske markedet, slik at de kan ta sine strategiske beslutninger på et forskningsbasert grunnlag.

Klippfisk av sei konsumeres først og fremst av folkegruppen Bakongo, som utgjør rundt 13 prosent av Angolas befolkning på totalt 25 millioner mennesker. Bakongo-folket bruker gjerne begrepet «makayabu» om klippfisk av sei. Til tross for at «makayabu» er et mye brukt begrep, antyder norske aktører varierende produktkunnskap og ulik navnsetting i hele verdikjeden.

–          Norsk industri bør derfor tilegne seg bedre forståelse for hvilke begreper som brukes om klippfisk av sei og hvilke markedssegmenter som bruker de ulike begrepene, mener Nofima-forsker Ingelinn Eskildsen Pleym.

«Bacalhau» er det portugisiske navnet på klippfisk av torsk. Den tidligere portugisiske kolonien Angola er det største markedet for bacalhau i Afrika.

Landet har en svært høy befolkningsvekst. Det er vanskelig å anslå hvor stort vekstpotensialet er – men en dobling av dagens eksportmengde både av torsk (135 tonn fra Norge i 2014) og sei (6115 tonn fra Norge i 2014) vil kanskje kunne være mulig i løpet av en tiårsperiode.

I dag domineres markedet for klippfisk av torsk av portugiserne. Dette gjør det utfordrende å komme inn i markedet, men dersom norske bedrifter evner å ta markedsandeler fra portugiserne, vil en øke eksporten raskt. Det krever imidlertid større tilstedeværelse i landet.

Fordi klippfisk av torsk og sei er ulike produkter og selges i ulike kanaler, vil det være hensiktsmessig å bruke ulike strategier for å selge mer av disse produktene. Det krever ytterligere investeringer i markedet, både av enkeltbedrifter og av næringen i fellesskap.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte