Den ser noe morsk ut, men er uhyre velsmakende. Snøkrabben antas å representere milliarder i framtidig eksportverdi. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjektår 2015

Mobiliserer for snøkrabbe

Snøkrabben antas å representere milliarder i eksportverdi. Nå mobiliserer Nofima bredden i sitt forskningsapparat for nykommeren.

Snøkrabben har de senere årene vandret inn i Barentshavet. Det norske fisket av delikatessen har økt kraftig. Og prisen er god. Men kunnskapen om fangst, holdbarhet, oppbevaring, transport og utnyttelse er fortsatt mangelfull. Det er det matforskningsinstituttet Nofima nå er i full gang med å bøte på.

Mesteparten av snøkrabben som fiskes av norske fartøy blir kokt og fryst like etter fangst, men markedet vil betale en høyere pris for levende krabbe. Løsningen er å lagre snøkrabben levende på «krabbehotell», og selge den når markedet er klart for den.

Nofima-forskere var de første i Norge som sensommeren 2015 fikk tillatelse til å holde snøkrabbe i fangenskap for å forske på den. Prosjektet er kalt «Optimalisering av miljøbetingelsene under levendelagring av snøkrabbe – for å sikre høy overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd».

Bærekraftig utvikling og en industri basert på fornybare ressurser er målet for arbeidet.

– I dette arbeidet er det viktig å jobbe med hele verdikjeden: Fangst, levendelagring, prosessering, utnyttelse av restråstoff og marked. I Nofima har vi bredden i kunnskap og kompetanse som gjør at dette arbeidet kan samkjøres effektivt, sier forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker.

Resultatene fra forskningen skal i løpet av 2016 samles i en håndbok for både produsenter og kjøpere, hvor de vil finne informasjon om beste praksis for levendefangst og mellomlagring av krabben.

Snøkrabben ligner kongekrabben, men holder til på dypere vann enn den, ettersom trivselstemperaturen ligger lavere.

– Da vi startet i 1994, var det få som trodde på at kongekrabben kunne lagres levende. Nå blir hele 70 prosent av kongekrabben som fanges holdt levende etter fangst. Norsk kongekrabbe har et svært godt rykte takket være kvaliteten den holder når den er på hotell, forteller seniorforsker Sten Siikavuopio.

Forskerne ser nå frem til å skaffe tilsvarende kunnskap for snøkrabbe.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf: +47 77 62 90 08
ragnhild.dragoy@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 27
sten.siikavuopio@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Svalbardrådet, Polybait, Chrisma, Capefish, Ocean Venture og andre industripartnere.

FINANSIERT AV:
Regionalt Forskningsfond Nord (RFFN) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte