Å produsere smolt i lukkede anlegg i en del av produksjonstiden kan redusere svinnet og andre utfordringer i oppdrettsnæringen (foto: Terje Aamodt/Nofima).
Å produsere smolt i lukkede anlegg i en del av produksjonstiden kan redusere svinnet og andre utfordringer i oppdrettsnæringen (foto: Terje Aamodt/Nofima).

Prosjektår 2014

Mindre svinn med større smolt

All oppdrettslaks kan overleve i fremtidens anlegg for postsmoltproduksjon. Nøkkelen er nøye kontroll med laksens miljø til den er stor.

Når laks settes ut i åpne merder i sjø møter den skiftende miljø, sykdom og lakselus. Mange små laksesmolt er ikke robuste nok til å stå i mot.

Dette er en del av problemet forskere og oppdrettsnæring har samarbeidet tett om i tre år for å løse, gjennom prosjektet Optimalisert postsmoltproduksjon (OPP). De har sett på hvorvidt tiden laksen oppholder seg i åpne nøter i sjø kan reduseres, ved å øke tiden på land eller i lukkede anlegg i sjø. I dagens oppdrett er det vanlig å overføre smolten fra ferskvannsanlegg på land til åpne nøter i sjø når den veier rundt 80 gram. I OPP holdes fisken i lukket miljø også etter 80 gram, helt opp mot 1 kilo (postsmolt). Deretter overføres laksen til tradisjonelle merder frem til den når slaktestørrelse ved 4–5 kilo.

Etter en serie forsøk fikk seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen og kolleger svært gode resultater med postsmolt når det var lav saltholdighet i vannet, god trening og skånsom håndtering i lukket resirkuleringsanlegg på land helt til laksen ble 600 gram. Deretter ble fisken satt ut i vanlige merder i sjø. Da laksen hadde nådd 2,5 kilo, levde 99 prosent. Andre partnere i OPP har funnet tilsvarende høye tall for overlevelse i semi-lukkede anlegg i sjø. I norsk lakseoppdrett overlever i snitt 84 prosent sjøfasen, viser tall fra Mattilsynet.

− Resultatene viser at for en del av laksen er det for tøft å flytte ut fra karet til sjø når de er ungdom. Akkurat disse er mer robuste til å tåle påkjenningene i sjø som unge voksne godt over 250 gram, sier Fyhn Terjesen.

Forsøkene i OPP har vist at med god miljøkontroll er det et stort potensial for høy overlevelse, men det er vanskeligere å oppnå høy overlevelse over tid i daglig oppdrett enn i forsøk.

− Det gjenstår å utvikle innovative løsninger innen teknologi og biologi for at resultatene skal bli synlige i oppdrettsstatistikken, sier Fyhn Terjesen.

Resultatene fra OPP ble presentert på konferansen «Fremtidens smoltproduksjon 2014», som Nofima og Sunndal Næringsselskap arrangerer på Sunndalsøra i oktober hvert annet år.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Marine Harvest, Grieg, Smøla Klekkeri og Settefisk, Lerøy, Lingalaks, Erko Settefisk, Hauge Akva, UNI Research, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Bergen, NIVA og Veterinærinstituttet.

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og et industrikonsortium. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierer tilknyttede aktiviteter.

Mer næringsnytte