Seniorforsker Jens Petter Wold skanner en ost i en NIR-skanner i laboratoriet.
Seniorforsker Jens Petter Wold skanner en ost i en NIR-skanner i laboratoriet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2012

Måler kvalitet, sparer penger

Sensorer tilpasset matindustrien gjør det mulig å sortere råvarer automatisk og mer nøyaktig. Dermed kan industrien øke effektiviteten.

«Novel sensors and automation» er navnet på prosjektet der hovedmålet er å utvikle sensorteknologi som kan hjelpe næringsmiddelbedrifter til å optimalisere utnyttelse av råstoff, forbedre logistikk, øke lønnsomhet og minimere svinn.

Forskningen kan i grove trekk deles i to:

1. Videreutvikling av eksisterende sensorteknologi for å utnytte best mulig det forskerne allerede har laget.

2. Utvikling av helt ny sensorteknologi – små og rimelige sensorer – slik at næringsmiddelindustrien og andre bransjer kan benytte denne teknologien for å bli enda mer høyteknologisk og automatisk kvalitetsstyrt.

– Dette vil på sikt styrke konkurransekraften og sikre markedsandeler, sier Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og leder for prosjektet.

Nøyaktige målinger: Et eksempel fra prosjektet er utvikling av et system for automatisk sortering av fisk etter art, størrelse og ytre kvalitet.

– Vi bruker et kamera og en laserlinje som skanner fisken og gir en tilbakemelding til en datamaskin om hvor mye fisken veier, ytre kvalitet og hvilken art det er, sier Wold. Et slikt system gir mulighet for langt mer nøyaktig og detaljert sortering enn dagens system, og dermed bedre råstoffutnyttelse.

Et annet eksempel er utvikling av automatiserte og mer nøyaktige målinger av fett og fettsammensetning i for eksempel melk. Her brukes Fourier-transform infrarød (FT-IR) spektroskopi.

– Dette kan gi produsenten detaljert kvalitetsinformasjon om melken og mulighet til optimal anvendelse ved videreforedling, avslutter Wold.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 02 35
jens.petter.wold@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
SINTEF IKT og SINTEF Fiskeri og havbruk

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte