Forskerne vil finne ut mer om samspillet mellom omega-3, stress og farge i laksen. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Prosjektår 2016

Lite omega-3 gir blek laks

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse  

Forskere studerer konsekvenser av lite marint omega-3 gjennom lakselivet. En effekt de ser er at det tas opp mindre rødfarge i fileten.

– En grunn til at vi studerer dette, er at vi må vite hvilke konsekvenser det kan ha for fiskens helse og kvalitet dersom innholdet av marint omega-3 i fôret reduseres ytterligere, sier Trine Ytrestøyl, Nofima-forsker og prosjektleder.

Hun og kolleger gjennomførte derfor forsøk med lite omega- 3 gjennom lakselivet.

Laks på 40 gram ble fôret opp på 14 ulike dietter til 400 gram. Fra 400 gram til 3,5 kilo ble grupper av laks fôret med lavt innhold av marint omega-3 (0 % og 1 %), og sammenlignet med laks fôret et nivå av omega-3 som tilsvarer kommersielt fôr (2,2 %).

Da fisken var omlag en kilo ble den flyttet fra landanlegg til sjøanlegg. Håndtering og transport gjorde at fisken ble stresset.

Spesielt tre funn var interessante: Alle grupper av laks vokste tilfredsstillende uavhengig av omega-3-nivået i fôret.

Blir blekere

Det var færre av laksene som kun hadde fått 0 og 1 % omega- 3 i fôret som overlevde forsøksperioden enn laks med 2,2 % omega-3 i fôret. Laksen som hadde fått 0 og 1 % omega-3 deponerte mindre av fargestoffet og antioksidanten astaxanthin i muskelen.

Det vil si at oppdrettslaks som får lite marint omega-3, blir blekere. Dette ble støttet av genfunn.

Nofimaforsker Aleksei Krasnov studerte genuttrykket til laksen og fant en sammenheng mellom omsetning av astaxanthin i kroppen og mengden omega-3 i fôret.

Leter etter flere svar

Samtidig som bruken av astaxanthin i laksefôret har økt, er mengden som finnes igjen i muskelen på norsk oppdrettslaks, redusert de senere årene. Det er ineffektivt og et kvalitetsproblem, og Nofima-forskerne fortsetter å lete etter svar i nytt prosjekt.

– Vi vet ikke ennå hvordan stress påvirker fargen i fileten. Men vi har en hypotese om at når det er lave nivå av marint omega-3 i fôret og fisken samtidig utsettes for stress, så forbruker laksen mer av antioksidanten astaxanthin. Det tror vi resulterer i mindre rødfarge i fileten, sier Ytrestøyl.

Kontaktperson
Portrettbilde av Aleksei Krasnov
Aleksei Krasnov

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 84
aleksei.krasnov@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Trine Ytrestøyl
Trine Ytrestøyl

Seniorforsker
Tlf: +47 71 40 01 35
trine.ytrestoyl@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
BioMar, NMBU, Sveriges landbruksuniversitet, AVS Chile og NIFES

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte